İlan Reklam Vergisi

Sayın Üyemiz,

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü’nden alınan yazıda; “Belediyemizin yetki ve tasarrufu altındaki ana arterlerde faaliyet gösteren üyelerinizin işyerlerinde bulunan her türlü ilan ve raklam unsurunun “İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi” 01-31 Ocak tarihleri arasında Gelirler Müdürlüğümüzce kabul edilerek, tahakkuk ve tahsili yapılacaktır.” denilmektedir.

Konu ile ilgili yazı ve bilgi formu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İlan Reklam Vergisi Attach