İlan Reklam Vergisi

T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Müdürlüğünden Odamıza ulaşan yazıda, Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altındaki ana arterlerde faaliyet gösteren üyelerimizin işyerlerinde bulunan her türlü ilan ve reklam unsurunun “İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi” 01-31 Ocak tarihleri arasında Gelir Müdürlüğünce kabul edilerek, tahakkuk ve tahsilinin yapılacağı belirtilmektedir.

Bu konudaki duyuruları içeren “Bilgi Formu” ekte yer almaktadır.

Bilgi Formu Attach