Irak Varka Bank / Ticari Alışveriş Yapılmaması

TOBB'dan gelen yazıda Dışişleri Bakanlığı'nın 07.01.2016 tarihli ve 2016/10393821 sayılı yazısına atfen; Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan yazıda, Irak'ta ticari banka olarak faaliyet gösteren Irak Varka Bank hakkında mevcut mahkeme kararı ve haciz nedeniyle, anılan banka ile ticari alış-veriş yapılmaması gerektiği bildirilmektedir.