İş Makinelerine Ceza Yazılması

Sayın Üyemiz,

Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescilinin zorunlu olduğu, bu zorunluluğa uyulmaması durumunda idari para cezası verilmesi gerektiği, trafik suçlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü personeli görevli olduğundan, trafik idari para cezası karar tutanağının belirlenen personelce düzenlenmesinin hukuka uygun olduğu bildirilmiştir.

İş Makinelerinin tescili sırasında 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-a maddesinden cezai işlem uygulanması gerektiği durumlarda araçlara şasi numarası ve diğer teknik bilgiler üzerinden trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenecektir.

Bilgilerinize sunulur.