İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hizmetler için Proje Çağrısı

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere İŞKUR tarafından destek verilecektir.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Bağlantıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre 09 Aralık 2016’ya kadar hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler;

  1. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
  2. Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
  3. Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
  4. Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
  5. Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.