İŞKUR İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı İSKİF 2014

İşgücünü arz ve talep edenleri iş piyasası hakkında bilgilendirmek, istihdama girişlerini kolaylaştırmak, başarılı bir çalışma yaşamı için rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek ve işverenlerin nitelikli işgücü teminine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı İSKİF 2014, 6-7-8 Kasım 2014 tarihleri arasında, Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye’de aktif ve pasif işgücü piyasası politikalarını yürütmekle yükümlü resmi istihdam kurumuzdur. İstanbul İŞKUR olarak, işsizlere ve işverenlere yönelik çok sayıda ve çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı (İSKİF 2014), 6-7-8 Kasım 2014 tarihleri arasında, Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılacaktır.

Halen sürmekte olan nitelikli eleman sorunu, sanayimizin öncelikli gündem başlıklarından birini oluşturmaktadır. Geleceğimizi oluşturan gençlerimiz işsizken, sanayi, nitelikli eleman bulmakta sıkıntı yaşamaktadır. Bu durumun temel nedeni, işgücü, istihdam ve işsizlerin düşük eğitim seviyesi ve mesleki yetersizliktir.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı İSKİF, işgücü arz ve talep edenlerin bir araya getirilmesini, işgücü piyasası hakkında bilgilendirilmesini, istihdama girişin kolaylaştırılmasını, işsizlere iş arama süreçlerinde rehberlik-danışmanlık hizmeti verilmesini ve işverenlere nitelikli işgücü temininde yardımcı olunmasını amaçlamaktadır. İş arayanları, işverenleri, öğrencileri ve çalışanları hedef kitle olarak benimseyen İSKİF 2014, işgücü piyasası ile ilgili kamu ve özel tüm aktörleri bir araya getirerek işbirliğini daha da geliştirmeyi ve 2023 hedefleri doğrultusunda eğitim istihdam ilişkisini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

İSKİF 2014 ile, iş arayanlar işverenler ile yüze yüze görüşerek firmaları tanıyabilecekler, istihdam politikaları hakkında bilgi sahibi olabilecekler, mesleksizlik nedeniyle işe girmekte zorlananlar İŞKUR mesleki eğitim projelerinden yararlanarak daha kısa çalışma yaşamına katılabileceklerdir. Yine bu Fuar aracılığıyla, MEB’na bağlı teknik ve mesleki eğitim okullarında okuyan 11 ve 12. sınıf orta öğretim öğrencileri ile üniversite öğrencilerinin staj yapmak istedikleri işyerleriyle görüşme imkanı olacaktır. Sürdürülebilir girişimcilik, insan kaynaklarını doğru kullanma, iş sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmeleri, kıdem tazminatı vb güncel konularda bir dizi panel ve söyleşi de Fuar etkinlik kapsamında yer almaktadır.

Esas olarak, iş arayanlar ile işverenler arasında rasyonel bir eşleşme yapılması ortamı yaratan İSKİF 2014, firmalara, bu doğrultuda Fuar alanında stant açma imkanı sunmaktadır. Bunun için, firmaların, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ya da bağlı oldukları İŞKUR İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İstanbul İŞKUR irtibat bilgilerine ve Fuar yerleşim planı, www.iskif.org adresinin “Yerleşim Planı” ve “İletişim” başlıklı bölümlerinde yer almaktadır.

İSKİF 2014, 6-7-8 Kasım 2014 tarihlerinde, Dünya Ticaret Merkezi, Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:5/5 Bakırköy/İstanbul adresindeki 9 ve 10 No’lu (Holl) Fuar Salonlarında, 09:00 ve 18:00 saatleri arasında yapılacaktır. İSKİF 2014’e ilişkin program, katılım koşulları ve diğer tüm bilgi ve detaylara www.iskif.org web sitesinden ulaşılabilmektedir.

İŞKUR İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı 2014 Program Attach