İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydınlatma Sektöründeki Teknolojik Gelişmeler ve Aydınlık Fikirler Proje Pazarı

1 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı “Aydınlatma Sektöründeki Teknolojik Gelişmeler ve Aydınlık Fikirler Proje Pazarı” etkinliğinde akademisyenler, sanayiciler ve kamu kuruluşları ortak bir platformda buluşturulacaktır.

Türk Aydınlatma Sanayii’nde yenilik ve katma değer oluşturacak, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen zirvenin ​taslak program akışını ve iletişim bilgilerini ilgilerinize sunarız.

08.45-09.15: Kayıt 

09.15-09.45: Açılış Konuşmaları 

09.45-10.00: Proje Pazarı Etkinliği Hakkında Bilgilendirme ve Hedefler 

10.00-10.15: İSTKA ve Mali Destek Programları 

10.15-10.30: KOSGEB ve Mali Destek Programları 

10.30-10.45: Ara 

10.45-11.00: Test, Ölçüm ve Analiz Laboratuvar Müdürü Sunumu 

11.00-11.30: Gerçekleştirilen Örnek Projeler 

11.30-11.45: Soru cevaplar 

11.45-12.30: Proje Öneri Sunumları 

12.30-13.00: Teknoloji Merkezi Turu 

13.00-14.00: Öğle Yemeği 

14.00-16.00: İşbirliği Görüşmeleri​

Başvuru için web adresi: http://aydinlatmaprojepazari.aydin.edu.tr/​