İsviçre'de Yatırım Ticaret ve Vergi İmkanları Semineri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 02.02.2016 tarihli yazıda;

DEİK/ Türkiye - İsviçre İş Konseyi, İsviçre'den TİM International ve Tre Innova işbirliğiyle 24 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 14.00-16.00 arasında River Plaza'da "İsviçre'de yatırım, ticaret ve vergi imkanları” hakkında bir bilgilendirme seminerinin gerçekleştirileceğinden bahisle,

Tre Innova firmasından Müşavir Dr. Arthur Erni ve İlknur Timur'un konuşmacı olarak yer alacağı söz konusu seminerde Türkiye ve İsviçre'de karşılaştırmalı olarak KOBİ'ler ve İsviçre'de yatırım olanakları ile İsviçre'nin KOBİ'lere her alanda sağladığı imkanların ele alınacağı,

Program kapsamında İsviçre'de vergi avantajları, ofis açma ve pazarlama fırsatları, ticari imkanlar gibi öne çıkan fırsatların değerlendirileceği seminerin Zug Kantonu başta olmak üzere İsviçre'nin tüm bölgelerini kapsayacağı,

Anılan seminere http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/141/6289 bağlantısındaki katılım formu aracılığıyla başvuru yapılabileceği bildirilmektedir.