Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı (KOOP - GEP)

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, kooperatiflerle ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen müşterek çalışmalar sonucu “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı (KOOP – GEP)” hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce onaylanıp, “Yaygın Eğitim Programları” bölümünde “Programlar ve FOET Kodları” altında “Muhasebe ve Finansman” alanında yayınlanarak yurt genelinde uygulanmasına başlanılmıştır.

Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirerek kooperatiflerin yönetiminde profesyonel anlayışın yerleştirilmesini amaçlayan bu Programdan; kooperatif ortakları ile kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabileceklerdir.

KOOP-GEP eğitimlerine katılmak isteyenlerin, il veya ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu programın açılması için en az on iki başvuru gerektiğinden, katılımcıların bu sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce Halk Eğitim Merkezlerine iletmeleri eğitimlerin ivedilikle başlatılması noktasında faydalı olacaktır.

Eğitimler ile ilgili olarak detaylı bilgiye http://koop.gtb.gov.tr internet adresinin “Bilgi Bankası” bölümünde yer alan KOOP-GEP sayfasından ulaşılabilmektedir.

Programa katılmak isteyenler “Program İçeriği”, “Halk Eğitim Merkezi Kursiyer Ön Kayıt Formu”, “Örnek Ders Programı”, “KOOP-GEP Eğitim Kitabı” ve “Örnek Kurs Bitirme Belgesi”ne ilgili web sitesinden erişebilmektedir.