Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti ile Toplantı

TOBB’dan Odamıza ulaşan yazıda, Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO), Kosova Ekonomi Odası (OEK) ve Kosova'daki Amerikan Ticaret Odası (Amcham) işbirliğinde 26-29 Kasım 2014 tarihleri arasında bir iş heyeti ile birlikte Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlamakta olduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda, 27 Kasım 2014 tarihinde TOBB Sosyal Tesisler 1-2-3 nolu salonlarında Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti ile bir toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantının ardından ise, arzu eden firmalarımız, katılımcı Kosovalı firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirebilecektir. Kosova tarafından katılacak ithalatçı pozisyonundaki firmalar, ikili iş görüşmeleri çerçevesinde firmalarımızın ihracatlarınla geliştirilmesi ve yatırım fırsatları sunması açısından önemlidir. Bu bakımdan söz konusu görüşmelerin Türk firmalarımıza fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

Kosova'dan katılım sağlaması beklenen firmaların listesi ve faaliyet alanlarına dair bilgiler TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları-Yurt İçi Etkinlikler" bölümünde yer almaktadır. Söz konusu ekinliğin programı TOBB web sitesinde bilahare duyurulacaktır.

İkili görüşme gerçekleştirecek firmalarımızın, görüşme gerçekleştirmek istedikleri Kosovalı firmayı belirtip, ekte ve TOBB web sitesinde yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak TOBB e-posta yoluyla (gulsen.kocabas@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. İkili görüşme listesi, ulaşan e-posta sırasına göre oluşturulacaktır.