Maden Atıkları Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda belirtildiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamaları uyarınca Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2017’de yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemler gerçekleştirilebilir.

Bilgilerinize sunulur.