Mal Ve Hizmet Üretiminde Kullanılan Sanayi Ürünlerine Garanti Belgesi Verilmesi Ve Bunların Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

Sayın Üyemiz,

TOBB kanalıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yazıda;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/06/2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği ile Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nin ekinde yer alan listeler tüketici ürünlerini içermekte olup sanayi ürünlerini kapsamadığı, iki üretici ya da iki tacir arasında yapılan alım ve satımlarda böyle bir düzenlemenin bulunmadığı, sadece Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda tacirler arasındaki satım sözleşmelerinde ayıptan doğan talepleri ileri sürmek için öngörülen zamanaşımı süresinin iki yıl olduğuna dair bir hükmün yer aldığı hususları gerekçe olarak gösterilerek “Mal ve Hizmet Üretiminde Kullanılan Sanayi Ürünlerine Garanti Belgesi Verilmesi ve Bunların Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” nın hazırlanarak Odamız görüş ve önerilerinin belirlenmesi amacıyla tarafımıza iletildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik taslağı hakkındaki görüş ve önerilerinizin en geç 13.02.2015 tarihine kadar obaysan@iso.org.tr e-posta adresine aşağıdaki formata uygun olarak iletilmesi hususunu ilgilerinize sunar, katkılarınızdan ötürü şimdiden teşekkür ederiz.

Yönetmelik Taslağı ve Eklerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.