Rayiç Fiyat Tespiti Talebi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı’ndan alınan yazıda; söz konusu Bakanlık Denetçiliklerince yürütülen bir incelemeye esas olmak üzere ekte cetveller halinde yer alan ve teknik şartnameleri de bulunan mal/malzemelere ilişkin geçmiş dönemlere ait (Aşağıdaki dosyada bulunan her bir mal/malzeme kalemi için belirtilen dönemlere ait) rayiç fiyat tespiti ihtiyacının hasıl olduğu belirtilerek konu ile ilgili Odamız tespitlerinin Başkanlıklarına iletilmesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede, üretim konunuzla ilgili olmak kaydıyla aşağıda yer alan dosyada bulunan her bir mal/malzeme kalemi için belirtilen dönemlere ait rayiç fiyatların belirlenerek obaysan@iso.org.tr adresine iletilmesi hususunu ilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.