Sağlıkta “Offset” Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) tarafından organize edilen Etkinlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından çıkan, 4734 sayılı KİK 3. Maddesinin (U) Bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150215-1.htm) kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesindeki “offset“ yapılanması, 2015 yılı içinde planlanan pilot ihaleler, öncelikli konular ve çalışma usüller hakkında bilgiler paylaşılacaktır. Etkinlikte sunum sonrası geniş bir zaman toplu ve birebir soru ve cevap için ayrılmıştır.

Kayıt için: http://www.eventbrite.com/e/saglkta-offset-uygulamalar-tickets-16513212463?ref=ebtn

Detaylı Bilgi: www.i-sek.org

Sağlıkta “Offset” Uygulamaları

29 Nisan 2015, Çarşamba; 10.00 - 12:30
Teknopark İstanbul Konferans Salonu, Kurtköy-Pendik, İstanbul

Hoşgeldiniz ve Kısa Bilgilendirmeler

10.00 - 10:30

Teknopark İstanbul

Dr. İsmail Arı, Genel Müdür, Teknopark İstanbul

İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi)

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi BME, İnovita, İSEK

Sağlıkta “Offset“ Uygulamaları

10.30 - 12:30
Züfer Arslan
Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı