SGK’nın “Et ve Et Ürünleri İmalatı” İle “Mobilya İmalatı” İşyerlerinin SGK Asgari İşçilik İncemelesi Kapsamına Alınması Kararı ve Asgari İşçilik Uygulaması Bilgilendirme Notu

SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığından Odamıza gönderilen yazıda; kayıt dışı istihdam ile mücadelede toplumun her kesimine büyük görevler düştüğü belirtilerek, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, risk analizi, rehberlik (bilinçlendirme) faaliyetleri ve asgari işçilik incelemeleriyle bu görevi yerine getirmekte olduğu ifade edilmiştir.

SGK değerlendirmesi sonucunda, 2014 yılı içerisinde riskli gruplar arasında, “Et ve Et Ürünleri İmalatı” ile “Mobilya İmalatı” işyerlerinin asgari işçilik incelemesi kapsamına alındığı, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde 01/01/2014 - 31/12/2014 dönemi esas alınarak, 2015 yılı içerisinde asgari işçilik incelemeleri yapılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Kurum yazısında belirtildiği üzere, asgari işçilik, “Risk değerlendirme kriteri kullanılarak yapılan analizler sonucunda SGK’na yaptığı işçilik bildirimleri bakımından riskli grup içerisinde kaldığı anlaşılan işverenin; SGK’na işin yürütülmesi için gerekli olan yeterli işçilik bildiriminde bulunup bulunulmadığının belirlenmesi amacıyla, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarının, işyerinde yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek ve kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurların dikkate alınması suretiyle tespit edilmesine yönelik olarak devamlı işyerleri hakkında yapılan incelemedir”.

Söz konusu karar doğrultusunda “Et ve Et Ürünleri İmalatı” ile “Mobilya İmalatı” sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde yapılacak asgari işçilik incelemelerine ilişkin çalışmalara yön vermek amacıyla, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan “SGK Bilgilendirme Notu”nu üyelerimizin yararlanmalarına sunuyoruz.

Saygılarımızla.

SGK Bilgilendirme Notu için tıklayınız Attach