Standardizasyon Faaliyetlerine Etkin Katılım Sağlanmasına Dair İş Birliği Protokol Töreni

Özel Sektör tarafından, ulusal bölgesel veya uluslararası standardizasyon kuruluşlarının standart hazırlama faaliyetlerine katılımı, hem işletmeler açısından, hem ülkeler açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Standartları hazırlayanlar işletmeler ve ilgili taraflar olmakla birlikte, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gibi standart hazırlama kuruluşları ise çalışmaları koordine ederek köprü vazifesi görmektedir. Bu nedenle büyük işletmeler ve özellikle gelişmiş ülkeler standardizasyon faaliyetlerine katılıma özel önem vermekte, ülkeler bölgesel ve uluslararası standardizasyon faaliyetlerine katılım için politikalar belirlemekte ve özel sektör temsilcilerini bu çalışmalara katılım için teşvik etmektedir.

Bu çerçevede, sanayicilerimizin uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılımını özendirmek ve arttırmak amacıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işbirliği protokolü imzalanacaktır.

Aşağıdaki linkte detaylı bilgileri yer alan “Standardizasyon Faaliyetlerine Etkin Katılım Sağlanmasına Dair İş Birliği Protokolü” için imza törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Dr. Faruk ÖZLÜ, TOBB Başkanı Sn. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TSE Başkanı Sn. Sebahittin KORKMAZ ve sanayi temsilcilerimizin katılımı ile 25 Mayıs 2017 Perşembe günü Saat 09.30’da TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Tören Programı için Tıklayınız Attach