Standartların Sistematik Gözden Geçirilmesi

Sayın Üyemiz,

Uluslararası ve Avrupa Birliği standart hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standartlar sistematik olarak gözden geçirilmektedir. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış ve 2012 yılında yayımlanmış olan Türk standartları ile ilgili olarak bu amaçla bir çalışma başlatılmıştır.

Çalışma kapsamında, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standartlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi, Türk standartlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu standartları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi vardır.

Bu bilgiler ışığında, konunuz ile ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standartların tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu" aşağıdaki linkte verilmiştir. Söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması hususu bilgilerinize sunulur.

Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standartlara erişmek için tıklayınız.

Eğer link çalışmıyor ise internet tarayıcınıza aşağıdaki adresi yazarak Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standartlara erişebilmeniz mümkün olacaktır. https://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/2252/4632/sistematik-gozden-gecirme.aspx