Tarih değişikliği: EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji/Petrokimya Şirketleri I. Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız 08.12.2015 tarihli 22828 sayılı yazıda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kamu ve Özel Sektör Enerji/Petrokimya Konsorsiyumu/Şirketleri I. Toplantısı’nın 22-23 şUBAT 2016 tarihlerine ertelendiği bildirilmiştir.

Toplantıya katılmak isteyen Üyelerimizin ekte yer alan formu doldurarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmek üzere TOBB’a iletmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıntılı Bilgi:

Kaan Gaffaroğlu
Tel: 0312 218 22 20
E-posta: kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr