Taşınabilir Basınçlı Ekipmanların Test ve İşaretlenmeleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Odamıza gönderilen yazı aşağıya aktarılmıştır. Bilgilerinize sunulur.

Ülkemizin 30.11.2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ve ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan Sınıf 2 gazların karayoluyla taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanların, dönemsel muayeneleri ara muayene ve istisnai kontrollerinin ilgili mevzuata uygun bir şekilde ve ilgili mevzuatta tanımlanan yetkili kişilerce yapılması ve bu kontrol ve denetimlere göre elverişli olması halinde bunların kullanımlarına müsaade edilir” hükmüne atıfta bulunulmaktadır.

Taşınabilir basınçlı ekipmanların taşınması ile ilgili olarak ADR Sözleşmesinin Kısım 5 sevkiyat prosedürleri bölümü doğrultusunda işaretleme, etiketleme ve dokümantasyon ile ilgili hususlar ve Bölüm 6 da ise ambalajların, taşınabilir basınçlı ekipmanların, IBC’lerin, büyük ambalajların, tank ve dökme konteynerlerin üretim ve test zorunlulukları tarif edilmektedir. Ek olarak karayolu araçlarıyla nakledilen taşınabilir basınçlı ekipmanların ADR kurallarına göre imal edilmeleri, işaretlenip etiketlendirilmeleri ve belli periyodlarda test edilmeleri gerekmekte olup Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2016 itibariyle yol kenarı denetimlerine başlanmış olup, uygunsuzluk tespit edilen araç ve taraflara idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetlerinde kişilerin, mülklerin korunması, diğer canlı varlıkları ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bahse konu olan basınçlı ekipmanların “Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)”, “LPG Tüplerin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (SGM-2011/3)”, “Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM-2015/2)” kapsamında test edilmeleri ve ADR’ye göre işaretlenmeleri gerekmektedir. Söz konusu mevzuata Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde www.sanayi.gov.tr mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.