İstanbul Sanayi Odası - Taşınmaz Satışı İhalesi

Taşınmaz Satışı İhalesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda “mülkiyeti Kurumumuza ait  İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mah. 8583 ada, 1 parselde kayıtlı 4.408,23 m2 yüzölçümlü arsanın tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. “ denilmektedir.

Daha fazla bilgi için 0312 585 61 43/ 585 61 45 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.  

İhale Tarihi: 18.02.2015 Çarşamba Saat 11.00
Şartname Bedeli: 100,00 TL.
Muhammen Bedel (KDV Hariç): 11.340.000,00 TL.
Teminat Tutarı: 567.000,00 TL.