Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

“Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” 03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönergeye, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde ( www.tmkt.gov.tr ) Mevzuat/Yönergeler bölümünden ulaşılabilir.