Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Duyurusu / Yeniden Değerlendirme Oranı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden TOBB’a iletilen yazıda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17. Maddesi 7. Fıkrası gereğince idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulandığı ve bu hükmün, nispi nitelikteki idari para cezalarında uygulanmadığı belirtilmektedir.

Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerlendirme oranı %3,83 olarak belirlenerek 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında yayımlanmıştır. Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2017 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

Bilgilerinize sunulur.