TSE Standartlarının Sistematik Gözden Geçirilmesi

Uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standartlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi, Türk standartlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu standartları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi vardır. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2013 yılında yayımlanmış bulunan Türk standartları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, konunuz ile ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standartların tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu" aşağıdaki linkte verilmiştir. TSE tarafından söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması talep edilmektedir.

Not 1: Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standartlara ulaşmak Sistematik Gözden Geçirmeye Konu Standartlar için tıklayınız.

Not 2: Eğer link çalışmıyor ise internet tarayıcınıza aşağıdaki adresi yazarak Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standartlara erişebilirsiniz.
https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632