Türk Standardları"nın 2015 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi

Uluslararası ve Avrupa Birliği standart hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartlar; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirilmektedir. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2011 yılında yayımlanmış bulunan Türk standartları ile ilgili olarak bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında, standartları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin alınması amacıyla söz konusu Türk Standartlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarınca gözden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu bilgiler ışığında, konunuz ile ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standartların tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu" aşağıdaki linkte verilmiştir. Söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması hususu ilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

İSTANBUL SANAYİ ODASI

Not 1: Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standartlara erişmek için Tıklayınız.
Not 2: Eğer link çalışmıyor ise internet tarayıcınıza aşağıdaki adresi yazarak Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standartlara aşağıdaki adresten erişebilirsiniz
http://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/13/117/sistematik-gozden-gecirme.aspx