Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları hk.

TOBB’dan Odamıza ulaşan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 25.07.2018 tarih ve E.16099 sayılı yazılarına atfen, Ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin "Mal ve Ticaret Anlaşması"nın 1 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği, Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tahsis Eden Çerçeve Anlaşması Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkındaki Karar"ın 5 Haziran 2018 (Mükerrer) tarihli Resmi Gazete yayınlandığı ve iç onay sürecinin de tamamlandığı, Türkiye ve Güney Kore arasında "Hizmet Ticareti Anlaşması" ve "Yatırım Anlaşması"nın 1 Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmesi hususunda iki ülke arasında mutabakata varıldığı ve anlaşma metinlerine www.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabileceği, hususları bildirilmektedir.