Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi, 8-9 Ekim 2015

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek olan ve Odamızın da destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı “Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi”, 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

“Değişimin Yeni Paradigmaları” teması ile gerçekleştirilecek Yeşil İş 2015’te iş dünyasının liderleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, büyük sermayeli şirketlerden KOBİ’lere kadar özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve akademi dünyası sürdürülebilir dönüşümü sağlamak için değişimin yeni paradigmalarını değerlendirecek.

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Performans Kriterleri, Şeffaf Paydaş Diyalogları, Endüstri 4.0, Döngüsel Ekonomi, Kadının Güçlendirilmesi ve Dijital Dönüşüm gibi sürdürülebilir iş dünyasının önemli konularının tartışılacağı “Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi”nin kulvar başlıkları şöyle;

 • Döngüsel Ekonomi
 • Enerji ve Enerji Yönetim Sistemleri
 • İnovasyon, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm
 • KOBİ’lerde Dönüşüm
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Kriterleri
 • Sürdürülebilir Ürünler ve Geleceğin Malzemeleri
 • Sürdürülebilir Belediyeler
 • Yeşil Tesisler, Hastaneler, Oteller ve Konutlar
 • Sosyal Etki
 • Karbon ve Su Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik Raporları ve Şeffaf Paydaş Diyalogları

Yeşil İş 2015 hakkında daha fazla bilgi ve kayıt koşulları için http://yesiliskonferansi.com/2015/ web sitesi ziyaret edilebilir.