Yıllık İşletme Cetveli

İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen konu aşağıya aktarılmıştır.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Genel Müdürlüğü’nün SGM 2014/11 Tebliği gereğince; Sanayi işletmelerinin bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeleri;

Bununla birlikte; bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlık web sayfasında (www.sanayi.gov.tr) bulunan “E-hizmetler” menüsü altında yer alan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” bölümünden kullanıcı adı ve şifresi ile 2017 yılı Yıllık İşletme Cetvelini elektronik ortamda vermesi gerekmektedir.

Ayrıca işletmelerin 2015 ve 2016 yıllarında faaliyette olup verilmemiş Yıllık İşletme Cetvelleri var ise, ivedilikle girişlerinin yapılması büyük önem arz etmektedir.

İşletmelerin İdari Para Cezasına maruz kalmaması için dikkat edeceği hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. İşletmelerin her takvim yılı başından itibaren 4 ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini E-Devlet kapısı ve Bakanlığımız Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda vermesi (Ceza Md 9)
  2. Sanayi İşletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması (Ceza Md 9)
  3. Sanayi İşletmelerinin, faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlamaları, unvan, üretim konusu, işkolu ve adres değişikliği hallerini bir ay içinde İl Müdürlüğüne bildirmesi (Ceza Md 9)
  4. Sanayi işletmelerinin almış oldukları sanayi Sicil Belgesini istenilmesi halinde görevli personele ibraz etmesi (Ceza Md 10),
  5. Sanayi Sicil Kanununa göre istenen bilginin gerçeğe aykırı olarak yanlış ya da eksik bildirilmemesi gerekmektedir (Ceza Md 11).