Bosna Hersek İhale Duyurusu

TOBB’dan Odamıza ulaşan, Bosna Hersek Ankara Büyükelçiliğinden alınan 30.10.2019 tarihli e-posta mesajın atfen, Saraybosna merkezli olan Hidrogradnja A.Ş. firmasının mal varlığının satılmasına ilişkin bir kamu ihale duyurusu yapıldığı belirtilmekte ve duyuru ile birlikte diğer detaylar Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'ndan temin edilmekle ekte sunulmaktadır.

İlgili firmanın mal varlığının satışı 14 Kasım 2019 tarihinde saat 12:00'de Hidrogradnja merkezinde aleni müzayede üsülü yapılacak olup, ilgilenen şirketlerin aşağıda belirtilen kişi ile temasa geçmesi hususunu ilgilerinize sunarız.

İlgili kişi:

Cenita Özgüner, Bosna Hersek Ankara
E-posta: cenitaozguner@gmail.com