İhale-Sri Lanka Enerji ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığının Enerji Santrali için Kömür Tedarik İhalesi

Tobb’dan Odamıza ulaşan yazıda, Sri Lanka Enerji ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığının Puttalam’daki Lakwijaya Enerji Santrali’ne kömür tedariki için, Lanka Kömür Şirketi’ne (LCC) başvurmak isteyen kömür tedarikçilerinin kapalı zarf ile başvuruya davet ettiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, kayıt için gerekli müracaat formu ve belge bilgisine www.lankacoal.lk adresinden erişilebildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Lanka Kömür Şirketi (LCC) tarafından, davetli kayıtlı tedarikçilerin kömür tedarik koşullarının 2017-2019 dönemi için olduğu ve teklif için son başvuru tarihinin 10 Ağustos 2017 olduğu bildirilmekte olup, konuya ilişkin ayrıntılı malumatın İşletme Yönetiminin irtibat numaralarından (+94 71 111 31 11 ve +94 112 824681/2) elde edilebileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu ihale ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/İhale, Özelleştirme ve Yatırım Projeleri/Süreli İhaleler” bölümünden ulaşılabilmektedir.