Sivas İlinde Bulunan Gayrimenkullerin Satış İhalesi

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, Mülkiyeti Türk Kızılayı’na ait; Sivas İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahallesinde kain tapunun 2409 ada, 20 nolu parselinde kayıtlı 4251,99 m2 yüzölçümlü taşınmazda 4429/425199 arsa paylı, C blokta bulunan 10 adet taşınmazın açık arttırma usulü ihale ile satışının yapılacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin ilan metni, mali şartname, idari şartname ve teknik şartnameye http://www.kizilay.org.tr/IhaleIlanlari/Detay/1037 adresinden ulaşabilirsiniz.