Taşınmazın Satışı İhalesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, İl Müdürlüğüne bağlı İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 192 ada, 1 parselde kayıtlı 13.633,95 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 28.03.2018 tarihinde saat 13:45’de satış ihalesinin yapılacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgiye ekte yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazın Satışı İhalesi Attach