Taşınmazın Satışı İhalesi

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Odamıza ulaşan yazıda, İl Müdürlüğüne bağlı İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 192 ada, 1 parselde kayıtlı 13.633,95 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satış ihalesi yapılacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Satış İhalesi Detaylı Bilgi Attach