Yap-İşlet-Devret Yönetimi ile Kiralama İhalesi

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Kavaklı köyünde bulunan tapunun 8091 parselinde kayıtlı, 53800 m2 yüzölçümlü taşınmazın 18.000 m²’lik kısmına (Kızılay’a ait tesislere araç vb. giriş çıkışı engellemeyecek şekilde) akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisi yap – işlet – devret yöntemi ile yaptırılacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin ilan metni, mali şartname, idari şartname ve teknik şartnameye http://www.kizilay.org.tr/IhaleIlanlari/Detay/1070 adresinden ulaşabilirsiniz.