Resmi Gazetede Sanayi, 10.01.2016

YÖNETMELİKLER

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160110-5.htm

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesi “Geçici Madde 5 – Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21.2, Tablo 21.3 ve Tablo 21.4, 31/12/2017 tarihine kadar uygulanır. Bu tarihten sonra söz konusu hükümler yerine, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.” şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160110-6.htm

TEBLİĞLER

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2012-08)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-25)

14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2012-08) yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160110-7.htm

3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-26)

MADDE 1 – 18/7/2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-18)’in 1 inci maddesi (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2530 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Postane Mah. Dr. Rüştü Nuran Sokak No:17 Kat:1-2 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan 3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Limited Şirketi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.” şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160110-8.htm