26. Grup MESKOM Üyeleri, Bahçıvan İle Sektörün Güncel Konularını Konuştu

  • Diğer Haberler
26grup-ziyareti-01_2

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 26. Grup Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii Meslek Komitesi Üyeleri’ni kabul ederek sektörün güncel konularını konuştu. İSO Meclis Üyesi ve Meslek Komitesi Başkanı Nuri Görenoğlu, İSO Meclis Üyesi Süleyman Ertem, İSO Meclis Üyesi Naim Kızılkale, Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, Meslek Komitesi Üyeleri Murat Kayhan Ural, Baki Atilla Cömert, Amir Sayer’in yer aldığı ziyaret, Odakule’de gerçekleşti.

İSO Başkanı Bahçıvan, kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün sadece sanayiciyi değil yediden yetmişe her kesimi ilgilendiren bir alan olduğuna değindiği ziyaret sırasında, proje ormanlarının mutlaka gerçekleştirilmesi ve atık yönetiminin bu bağlamda çok iyi yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bahçıvan, bu noktada sanayi ormanlarının oluşturulabilmesi için birkaç ülke örneğinin çıkarılarak üzerinde çalışmalar yapılmasının büyük yarar getireceğini vurguladı.

Ziyarette 26. Grup Meslek Komitesi Üyeleri de sektörün sorunlarını dile getirdi. Hem dış ticaret açığı verdiklerini ve hem de finansman sorunları yaşadıklarını dile getiren Komite Üyeleri, özellikle yabancı rakipleri ile rekabet noktasında zorlandıklarını dile getirdi. Artan döviz miktarları ve finansman giderleriyle son aylarda giderlerde yüzde 70 artış gerçekleştiğini anlatan Üyeler, kurlardan daha büyük tehlikenin artan faizler olduğunu ifade etti.

Buluşmada teşvikler ile ilgili sorunlar dile getirilirken geçmiş yıllarda ciddi teşviklerin alındığı, İstanbul’daki firmalara ise artık neredeyse teşvik verilmediği gündeme getirildi. Bugün firmasını alıp teşvik için Güneydoğuya taşınacak bir firmanın bulunmadığının dile getirildiği toplantıda daha önce İstanbul’da kurulmuş firmalara teşvik verilmesinin sanayide sürdürülebilirlik açısından şar olduğunun altı çizildi. Sıfırdan bir yatırım için doğuya gidilebileceğini belirten Üyeler, İstanbul’da kurulmuş bir sanayiye teşvik verilmemesinin İstanbul sanayisini bir anlamda cezalandırmak olduğunu anlattı. İstanbul sanayisinin sürdürülebilirlik ve istihdam için desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda sektör olarak kalifiye personel konusunda yaşanan sıkıntılar da ele alındı. Özellikle yapılan teknolojik yatırımları yönetebilecek personel konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Üyeler, ambalaj mühendisliği konusunda bir çalışma yapılabileceğini gündeme getirdi. Bugün ambalaj sektöründe bir mühendislik programına ihtiyaç olduğu belirtilirken özellikle Almanya’daki ambalaj mühendislik programının örnek alınabileceğine değinildi.

Görüşmede son dönemlerde bazı vergi uygulamaları ve ham madde temininde ciddi sıkıntılar yaşandığı aktarılırken özellikle dışarıdaki tekelci yapıların uygulamalarını içerdeki müşteri fiyatlarına yansıtmalarının mümkün olmadığı anlatıldı. Bu nedenle son dönemlerdeki finansal dalgalanmalardan ciddi şekilde etkilendikleri söylendi.

Buluşmada endüstriyel orman plantasyonu için girişimcilik de gündeme geldi. Kağıdın ham maddesinin orman olduğundan hareketle Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığının ancak bu tür girişimlerle ortadan kalkabileceği vurgulandı. Eğer endüstriyel orman alanları oluşturulursa, 7-8 yılda okaliptüs ağaçları ile dışa bağımlılığın en azından belli bir ölçüde aşağılara çekilebileceği kaydedildi.

Geri dönüşüm sektörünün atığın yoğun çıktığı bölgelerde gelişeceği anlatılırken bu nedenle atık sanayi yatırımlarının geri dönüşümün çok olduğu metropol bölgelerinde olması gerektiği ifade edildi. Doğru şekilde yönetilen atığın ikincil ham madde olduğu aktarılırken bu nedenle daha atık aşamasında ayrıştırılarak toplanması gerektiği anlatıldı. Hacimli atıkların olduğu bölgelerde toplama ve ayrıştırma teknolojilerinin çok geliştiği dile getirilirken bunlarla yapılan doğru yatırımlarla her yıl müthiş bir kaynak elde edilebileceği söylendi. Evsel atıklarla sanayi atıklarının ayrıştırılması noktasında kimsenin elini taşın altına koymadığı vurgulandı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 26. Grup Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii Meslek Komitesi Üyeleri’ni kabul etti. İSO Meclis Üyesi ve Meslek Komitesi Başkanı Nuri Görenoğlu, İSO Meclis Üyesi Süleyman Ertem, İSO Meclis Üyesi Naim Kızılkale, Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, Meslek Komitesi Üyeleri Murat Kayhan Ural, Baki Atilla Cömert, Amir Sayer’in yer aldığı ziyaret, Odakule’de gerçekleşti.

İSO Başkanı Bahçıvan, herkesi ilgilendiren bir sektörden bahsettiklerini söyledi. Ormanlar yönünde çalışmaların Türkiye’de gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Bahçıvan, bu noktada birkaç ülke örneğinin çıkarılarak üzerinde çalışmalar yapılmasının büyük yarar getireceğini vurguladı.

Ziyarette 26. Grup Meslek Komitesi Üyeleri sektörün sorunlarını dile getirdi. Hem dış ticaret açığı verdiklerini ve hem de finansman sorunları yaşadıklarını dile getiren Komite Üyeleri, özellikle yabancı rakipleri ile rekabet noktasında zorlandıklarını dile getirdi. Artan döviz miktarları ve finansman giderleriyle son aylarda giderlerde yüzde 70 artış gerçekleştiğini anlatan Üyeler, kurlardan daha büyük tehlikenin artan faizler olduğunu ifade etti.

Buluşmada teşvikler ile ilgili sorunlar dile getirilirken geçmiş yıllarda ciddi teşviklerin alındığı, İstanbul’daki firmalara ise artık neredeyse teşvik verilmediği gündeme getirildi. Bugün firmasını alıp teşvik için güneydoğuya taşınacak bir firmanın bulunmadığının dile getirildiği toplantıda daha önce İstanbul’da kurulmuş firmalara teşvik verilmesinin sürdürülebilirliği sağlayacağı söylendi. Sıfırdan bir yatırım için doğuya gidilebileceğini belirten Üyeler, İstanbul’da kurulmuş bir sanayiye teşvik verilmemesinin İstanbul sanayisini bir anlamda cezalandırmak olduğunu anlattı. İstanbul sanayisinin sürdürülebilirlik ve istihdam için desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda sektör olarak kalifiye personel konusunda yaşanan sıkıntılar ele alındı. Özellikle yapılan teknolojik yatırımları yönetebilecek personel konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Üyeler, ambalaj mühendisliği konusunda bir çalışma yapılabileceğini gündeme getirdi. Bugün ambalaj sektöründe bir mühendislik programına ihtiyaç olduğu belirtilirken özellikle Almanya’daki ambalaj mühendislik programının örnek alınabileceğine değinildi.

Son dönemlerde bazı vergi uygulamaları ve ham madde temininde ciddi sıkıntılar yaşandığı aktarılırken özellikle dışarıdaki tekelci yapıların uygulamalarını içerdeki müşteri fiyatlarına yansıtmalarının mümkün olmadığı anlatıldı. Bu nedenle son dönemlerdeki finansal dalgalanmalardan ciddi şekilde etkilendikleri söylendi.

Buluşmada endüstriyel orman plantasyonu için girişimcilik gündeme geldi. Kağıdın ham maddesinin orman olduğundan hareketle Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığının ancak bu tür girişimlerle ortadan kalkabileceği vurgulandı. Eğer endüstriyel orman alanları oluşturulursa, 7-8 yılda okaliptüs ağaçları ile dışa bağımlılığın en azından belli bir ölçüde aşağılara çekilebileceği kaydedildi.

Geri dönüşüm sektörünün atığın yoğun çıktığı bölgelerde gelişeceği anlatılırken bu nedenle atık sanayi yatırımlarının geri dönüşümün çok olduğu metropol bölgelerinde olması gerektiği ifade edildi. Doğru şekilde yönetilen atığın ikincil ham madde olduğu aktarılırken bu nedenle daha atık aşamasında ayrıştırılarak toplanması gerektiği anlatıldı. Hacimli atıkların olduğu bölgelerde toplama ve ayrıştırma teknolojilerinin çok geliştiği dile getirilirken bunlarla yapılan doğru yatırımlarla her yıl müthiş bir kaynak elde edilebileceği söylendi. Evsel atıklarla sanayi atıklarının ayrıştırılması noktasında kimsenin elini taşın altına koymadığı vurgulandı.