Bahçıvan: Bu Yıl Yüzde 5’in Üzerinde Büyüyeceğimize Olan İnancımız Artıyor

  • Diğer Haberler
2ceyrek-buyume-verileri-01

“Birinci çeyrekte olduğu gibi, İkinci çeyrekte de ekonomimizin yüzde 5’in üzerinde büyümesi toplumsal moralimiz açısından fevkalade kıymetli ve anlamlıdır. Gerek derecelendirme kuruluşları ve gerekse OECD’den IMF’ye kadar birçok uluslararası kuruluşun, ülkemiz ekonomisi hakkındaki büyüme tahminlerini bir bir revize ederek yukarıya çekmeleri boşuna değil. Bu büyüme performansımız, geçen yıldan bu yana yaşanan birçok menfi gelişmeye rağmen ekonomimizin ve üretim çarklarımızın durmadığını, durdurulamadığını bize gösteriyor.

Sanayi sektörümüzün 6.7 büyüyerek büyümeye birinci çeyrekteki 1.4 puanlık katkısının ardından ikinci çeyrekte de aynı performansı koruyarak 6.3 büyümesi ve ikinci çeyrek büyümesine 1.3 puan katkı sunmasını çok önemlidir.

Her dönem olduğu gibi bu ikinci çeyrek büyüme rakamları bizlere bir kez daha şu gerçeği söylemektedir: O da büyümenin motorunun sanayi olduğu gerçeğidir. Diğer yandan açıklanan veriler ekonomimizin ve sanayimizin durgunluk istasyonundan ayrılmış olduğunu göstermektedir. 

Bütün bu veriler ışığında, Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili yapılan tüm iç ve dış tahminlerinin üzerinde, ekonomimizin yılı yüzde 5'in üzeri de bir büyüme ile kapatacağına olan inancımız artmaktadır. 

Hükümetimiz tarafından 2017’de sanayicilerimize üretimi teşvik edici finansman imkanları sunulması ve yaratılan 250 milyar liralık kaynak başta olmak üzere verilen birçok teşvik bu büyümeyi ivmelendiren temel faktörlerden biri olması itibarı ile her türlü takdiri hak ediyor. Kredi Garanti Fonu’na yönelik son yapılan düzenlemeler sanayinin uygun koşullarda finansmana ulaşması açısından, yakın dönemde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Bu reformun, sağlanan başarılı ekonomik büyüme performansına çok olumlu bir etkisi olduğu aşikardır.

Hiç kuşkusuz; üretimin önündeki maliyetler ve yükler azaltıldıkça ekonomik büyüme hızımız ve toplumsal refahımız daha da artacak ve böylece sanayi, üretim ekonomisine geçişte başrolü oynayacaktır.

Diğer yandan ekonomik büyümenin öncü göstergesi İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin Temmuz ayından sonra Ağustos ayında da son 6.5 yılın en yüksek değeri olan 55.3’e yükselmesi, bizlere ekonomimizin üçüncü çeyrek büyümesinin de güçlü geleceğini önceden haber vermektedir.”