İSO “COVID-19 ve Yeni Normalde İmalat Sektörleri: Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları” Toplantılarına Plastik, Kauçuk ve Ana Metaller Sanayileri ile Devam Edildi

  • Diğer Haberler
plastik-02

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) gerçekleştirdiği “COVID 19 ve Yeni Normalde İmalat Sektörleri: Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları” toplantılarında Plastik ve Kauçuk Ürünler Sanayii ile ana metaller Sanayii ele alındı. 26 Kasım 2020’de video konferans yönetimiyle düzenlenen toplantılarda sektörlerin Covid-19 salgınından nasıl etkilendikleri ve hangi adımların atılması gerektiği tartışıldı.

Plastik ve Kauçuk Ürünler Sanayii toplantısı İSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tacir’in başkanlığında yapıldı. Toplantıya sektörden temsilciler, sivil toplum örgütleri, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı. Toplantıda Pwc Kamu Sektörü Danışmanlığı’nda Müdür olan Can İtez, hazırlanan rapor ışığında sektörlerin genel görünümünü ayrıntılı bir şekilde aktardı. Sektörün KOBİ ağırlık olduğuna dikkat çekilirken sadece dış pazarda değil tedarikte de belirli pazarlara bağımlılık olduğu kaydedildi. Plastik ve kauçuktan yapılan medikal malzemeler konusunda büyük fırsatlar olduğuna işaret edilirken Covid-19 döneminde küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklardan dolayı ham madde tedarikindeki sorunlardan bahsedildi. Petrokimya ürünlerinin yanı sıra plastik ham madde tedarikinde yaşanan sorunların dile getirildiği toplantıda hijyen konusundaki artan hassasiyetin plastik ürünlere olan talebi artırdığı belirtildi.


Didem Çetin

26 Kasım 2020 tarihinde yapılan Ana Metaller Sanayii sektörel toplantısı İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda PwC Ekonomi ve Politika Danışmanlığı’nda Müdür olan Didem Çetin konuşma yaptı. Yapılan çalışmanın Türk imalat sanayisi için COVID-19 sonrası dönemde yol gösterici olmasını hedeflediklerini anlatan Çetin şöyle konuştu: “Ana metal sektörüne ilişkin bulgulara bakacak olursak, iç piyasa ve ihracat siparişlerindeki kesintiler ile bağlantılı sektörlerdeki duraklama sonucunda sektörde üretim ciddi anlamda duraksamıştır. Sektörün ihracatının yarısından fazlası, geleceğin üretim teknolojilerine yön veren ve bu alanda önde gelen ülkelere yapılmaktadır. Krizden toparlanma dönemine yeni ticari bağlantılar kurmada en başarılı sektörler, bakır ve ilgili ürünler ile ana metaller sektörleri olmuştur. İhracatının niteliği, ihracatından daha yüksek olan ana metal sektörünün küresel pazar payı, dönemsel olarak dalgalanabilecek durumdadır. Demir-çelik ve metal döküm sanayi gibi alt sektörler uzaktan çalışmaya uygunluk göstermekle birlikte; kuyumculuk sektörü çalışmaya uygunluk göstermektedir. Pazar çeşitliliği açısından nispeten iyi konumda olan sektörün ihracat coğrafyasının ise 2021’den önce toparlanması öngörülmemektedir.”

Ama metal sektörünün, imalat sanayiine benzer bir düşüş eğilimi gösterdiğinin ve bunun yanı sıra metal döküm ve mücevherat tarafındaki düşüşlerin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Didem Çetin, sektörün COVID-19 dolayısıyla çeşitli PMI üretim performansı göstergelerinde ani düşüşler kaydettiği aktardı. Didem konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ana Metaller sektörü ihracatının yüzde 50,8’ini geleceğin üretim teknolojilerine yön veren ve bu alanda önde gelen ülkelere yapmaktadır. Sektör orta-düşük teknolojili olsa da ihracatının niteliği ithalatının niteliğinden yüksektir. Sektörün küresel payı, dönemsel dalgalanmalar yaşamaktadır. İhracat Pazar çeşitliliğine sahip olan ana metal sanayi, salgının getirdiği ticaret risklerini bertaraf etmede nispeten iyi konumdadır. Sektörün ihracat yaptığı coğrafyanın, ortalama ekonomik büyüklüğünün kriz öncesi düzeye 2021’de varamayacağı tahmin edilmektedir.”

Toplantılarda katılımcılar kendi alanları ile ilgili görüşlerini paylaştı ve sorulan sorular yanıtlandı.