İSO Meslek Komitesi Üyeleri Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkilileri ile Bir Araya Geldi

  • Diğer Haberler
gelir-idaresi-05

İstanbul Sanayi Odası (İSO), düzenlediği telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, İSO Meslek Komiteleri Üyeleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerini bir araya getirdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın başkanlığında sanayinin güncel vergisel konularının istişare edildiği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile Bakanlık bürokratlarının yanı sıra İSO’nun 38 Meslek Komitelerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda İSO Meslek Komitesi Üyeleri gündemlerinde olan güncel konuları 71 konu başlığı altında Gelir İdaresi yetkileri ile paylaştı. 

İSO Başkanı Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir gelenek haline getirdikleri istişare toplantılarının sonuncusunu Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş’ın katılımıyla 14 Aralık 2018’de yaptıklarını hatırlattı. O tarihte İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olan Bekir Bayrakdar’ı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı olarak ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. 38 Meslek Komitesi yani 38 farklı sektörü temsil eden üyeleriyle bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bahçıvan, toplantı öncesinde detaylı bir hazırlık yaparak, meslek komitelerine, vergi ile ilgili yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini sorduklarını ve iletilen konuları bir rapor haline getirerek Gelir İdaresi Başkanlığı’na toplantı öncesinde sunduklarını ifade etti.

Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Covid-19 salgını sırasında birçok önlemi süratle devreye aldığını belirten Bahçıvan, belirli sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınarak nisan, mayıs ve haziran aylarına ait muhtasar ve KDV ödemelerinin altı ay ertelenmesinin bunlar içinde en önemlisi olduğunu dile getirdi. Ayrıca; Kurumlar Vergisi Beyanname sürelerinin uzatılması ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yetki alanına girmese de mücbir sebep kapsamında mart, nisan ve mayıs ayı SGK prim ödemelerinin 6 ay ertelenmesinin firmalara önemli katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Kıt finansman kaynaklarıyla çalıştıkları bu zor dönemde değinmek istedikleri önemli bir konunun geçici vergi uygulaması olduğunu anlatan Bahçıvan, enflasyonist dönemden kalan ve adeta işletme sermayelerinin bir bölümünü devlete verdikleri geçici vergi uygulamasının artık kaldırılması veya en azından 2020 yılı içinde yalnızca bir kez alınması gerektiğini belirtti. Bahçıvan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın muhtasar ve KDV ödemelerine getirdiği ertelemenin önemli bir imkan sağlamakla birlikte, pandeminin etkisinin devam edeceği, birçok sektör için gerçek anlamda toparlanmanın uzun süre gerçekleşmeyeceği dikkate alındığında, vergi borcu ödemelerinin sektör bazında değerlendirilerek makul bir takvimine bağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Finansal istikrarın ve finansmanın çok önemli hale geldiği günümüz koşullarında tüm sektörlerin ortak konusunun KDV alacakları olduğunu dile getiren Bahçıvan, 1980’li yıllarda bir tüketim vergisi adı altında hayatımıza giren ancak geçen zaman içinde adeta üretim vergisine dönüşen KDV sisteminin, sanayinin üzerinde ciddi bir finansman yükü oluşturduğuna işaret etti. Yalnızca 2018 yılı İSO 500 içinde yer alan firmaların devreden KDV yükünün bir önceki yıla göre yüzde 35,6 artarak 9.7 milyar TL’ye çıktığı bilgisini veren Bahçıvan, önümüzdeki günlerde açıklayacakları 2019 İSO 500 verilerinde bu rakamın çok daha yüksek olacağını söyledi.

Sanayinin toplam devreden KDV yükünün bu miktarın çok üzerinde olup sanayicilerin adeta bu tutarı sıfır faizle devlete borç verdiğine dikkat çeken Bahçıvan, KDV sisteminin tümüyle reforme edilerek bir satış vergisi (sales tax) şekline dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçıvan, İSO olarak bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulmak üzere bir model çalışması başlattıklarını ve yaklaşık bir ay içinde tamamlayacaklarını ifade etti.

KDV sisteminin reform sürecinin zaman alacağının farkında olduklarını kaydeden Bahçıvan, ”Bu dönemde, birikmiş KDV alacaklarının ödenmesi sanayimizin yaşadığı finansman sıkıntısını önemli ölçüde rahatlatacaktır. Bu süreçte, birçok alanda destek mekanizmalarını devreye sokan devletimizin sınırlı imkanları olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle mevcut KDV alacaklarının bir teminat aracı olarak kullanılabilmesi de şirketlerimize büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca bu süreçte şirketlerin oldukça yıpranan bilançolarını iyileştirmek amacıyla birikmiş KDV alacaklarının bilançoda varlıklar altında gösterilebilmesi de sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“İçinde bulunulan zorlu süreçte firmaların üzerindeki maddi yüklerin hafifletilmesi her zamankinden fazla önem taşıyor. Bu kapsamda, Geri Kazanım Katılım Payının (GEKAP) ödeme süresinin Temmuz ayının sonuna ertelenmiş olması olumludur. Ancak, GEKAP gibi hazırlık ve maliyet anlamında şirketlere yük getiren uygulamalar bu yıl tümüyle gündemden çıkarılmalıdır. Ayrıca, bu yıla mahsusu olarak ister OSB içinde ister OSB dışında, hangi bölgede olursa olsun sanayi tesislerinden emlak vergisi alınmaması da firmalara önemli bir katkı sağlayacaktır.”

Bekir Bayraktar
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar

Sonrasında konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Covid-19 sürecinin sanayiciliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Sanayicinin varını yoğunu bu topraklara gömdüğünü ve ülkenin kaderini birlikte yaşayan girişimciler olduğunu belirten Bayrakdar, haziran ayında üretim rakamlarının iyi gelmesinin herkesi sevindirdiğini ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından Bakanlık olarak ekonomiye artık daha bütüncül yaklaştıklarını belirten Bayrakdar, sadece bütçe gelir kalemleri olarak değil, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı olarak ekonomiye yaklaştıklarını kaydetti. Sadece vergi politikalarına odaklanmadıklarını ve mükelleflerin işlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlatan Bayrakdar, salgın sürecinde teknik altyapıları ve uygulamaları ile vergi dairesine gelmeden hemen her işlemi yapabildiklerine dikkat çekti. Bayrakdar, toplantıda bazı konulara hemen çözüm bulmak mümkün değilse de masada bu konuların da konuşulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Meslek Komiteleri adına söz alan üyeler, kendi sektörlerinin vergi ile ilgili konularını anlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri gelen sorulara tek tek yanıt verdi.