İSO Sürdürülebilirlik Günleri Eğitim Seminerleri Serisi Başladı

  • Diğer Haberler
sürdürülebilir-seminer-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla İSO Sürdürülebilirlik Günleri düzenlemeye başladı. Web serisinin ilki “Sürdürülebilir Şirketler Web Eğitimi” ile başladı. İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı Mustafa Tacir’in açılışını yaptığı seminerde Arçelik’teki sürdürülebilirlik çalışmaları ele alındı.

Bu kapsamda Arçelik Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, sürdürülebilirlik ile ilgili şirket deneyimleri hakkında çalışma arkadaşları ile birlikte dinleyicilere ayrıntılı bir sunum yaptı.

Mustafa Tacir
İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre
ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı
Mustafa Tacir

Seminerin açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tacir, uluslararası kuruluşların Covid-19 sebebiyle yüzde 12 ile yüzde 32 arasında değişen küçülme tahminlerindeki farkın yüksekliğinin aslında geleceğe ait durumun belirsizliğini ortaya koyduğunu söyledi. Avrupa Birliği’nin ticaretinde yüzde 14’lik bir daralma yaşanması beklendiğini aktaran Tacir, bugün dünyanın “yeşil toparlanma” ile bu sürecin negatif etkilerini bertaraf etmeye yönelik planlarını bir bir hayata geçirdiğini ifade etti.

Kısa süre önce Avrupa Birliği’nin hem sürdürülebilirlik konusunda lider olma iradesini ortaya koymak hem de sürdürülebilirlik kriterleri ile kendi sanayisinin rekabet gücünü artırmak üzere AB Yeşil Mutabakatını açıklamasının bunun en güzel örneği olduğunu hatırlatan Tacir, AB’nin 2050’ye kadar karbon nötr olma hedefini iklim yasasından, yeni sanayi stratejisine, döngüsel ekonomiden, enerji verimliliğine, tarımdan dış ticarete kadar neredeyse her alandaki politikasıyla bütünleştirme üzerine kurguladığına dikkat çekti.

Tarım topraklarının korunmasından, ormanlaşmaya, şehir altyapılarının iklim değişikliğine duyarlı olarak güçlendirilmesinden, binaların enerji verimliliği dönüşümüne, sanayinin biyo ve nano teknolojiler başta olmak üzere teknoloji adaptasyonunun aynı zamanda istihdam dostu bir dönüşüm anlamına geldiğini belirten Tacir, Covid-19 karamsarlığından kurtulmanın ve geleceğe umutla bakmanın sürdürülebilir bir kalkınma ile mümkün olabileceğini dile getirdi. Tacir, sürdürülebilirliği işletmelerimiz için yeni nesil bir “iş yapma modeli” olarak ele almaları gerektiğini ve riskler kadar fırsatları da barındırdığını görmeleri gerektiğini aktardı.

Fatih Özkadı
Arçelik Kalite, Sürdürülebilirlik ve
Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı

Arçelik Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı da sürdürülebilirliği bir şirketi farklılaştırma ve iş modeli olarak düşündüklerini söyledi. Şirket stratejisine sürdürülebilirliği entegre etmiş durumda olduklarını anlatan Özkadı, değer zincirindeki ortak hedefleri çok önemsediklerini dile getirdi. Farklılaşma ve marka değeri yaratmanın önemine dikkat çeken Özkadı Arçelik’in halka açık bir şirket olduğunu ve yüzde 68’inin yabancıların elinde olduğunu dile getirerek şirket itibarının artırılmasının bu noktada çok önemli olduğunu kaydetti. Çevre bilinci yaratma ve bunu da geliştirme arzusunda olduklarını dile getiren Özkadı, bu konudaki uluslararası endekslerde lider olmayı amaçladıklarını belirtti. Özkadı, geleceği iyileştiren, işimizi iyileştiren, gezegeni iyileştiren, yaşamı iyileştiren teknolojiye odaklandıklarını ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Arçelik Enerji Yöneticisi Ömer Ünal, Arçelik Sürdürülebilirlik Yöneticisi Özlem Ünlüer, Arçelik Çevre Yöneticisi Zeynep Özbek, Arçelik İş Güvenliği Yöneticisi Bülent Gök, sürdürülebilirlik konusunda Arçelik’te yaptıkları çalışmaları ayrıntılı olarak anlattılar. Yapılan sunumların ardından konuşmacılar, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

İSO Sürdürülebilirlik Günleri Eğitim Seminerleri serisi önümüzdeki haftalarda da devam edecek.