İSTKA’dan, Küresel Kent İstanbul İçin 10 Yılda 773 Projeye 694 Milyon TL Destek

  • Diğer Haberler
istka-istanbul-proje-01

İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel alanda lider bir küresel kent olması için çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bu amaçla sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini ekliyor. İSTKA, bu kapsamda İstanbul’un kalkınmasına hizmet edecek projelerini düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, İBB Başkanı ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mevlüt Uysal ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın da İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldığı toplantıda konuşan İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, ulusal ve yerel kaynakları bir araya getirerek ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla sürdürdükleri çalışmalarla İstanbul’un kalkınmasına yön veren lider bir kuruma dönüştüklerini söyledi. 

“Türkiye’de ilkleri hayata geçirdik”

İSTKA’nın kuruluşundan bu yana Mali Destek Programları ve Güdümlü projeler kapsamında 2010-2017 döneminde 569 milyon TL tutarındaki 684 projeye destek verdiğini vurgulayan Vasip Şahin, “İSTKA olarak Türkiye’nin her alanda kendi yerli ve mili çözümleri üretmesine, nitelikli iş gücünün yetişmesine yönelik projelere destek verdik. İnovasyon odaklı, yaratıcı endüstrilerin ekonomideki ağırlığını artıran, üniversite-sanayi iş birliği ve girişimcilik eko sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayan pek çok çalışma ile İstanbul’un küresel rekabet gücünü artırdık. Aynı şekilde; bugünün çocuk ve gençlerinin yarının girişimcisi, sanayicisi olabileceği koşulların yaratılmasını sağlayan, risk altındaki çocuklar ve gençleri toplumsal hayata kazandırarak sosyal hayatı iyileştiren önemli projelere de imza attık. İnovasyon Lideri İstanbul sloganıyla hareket ederek bu alanda ülkemiz için ilk olan pek çok merkezi kurduk. 2018 ve 2019 yıllarında da 124,9 milyon TL değerinde 89 proje yürüteceğiz. Böylece 10 yılda 773 projeye 693,9 milyon TL’lik destek vererek Türkiye’nin gözbebeği olan İstanbul’umuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet etmiş olacağız” diye konuştu.

İSTKA’dan, Küresel Kent İstanbul İçin 694 Milyon TL Destek

Yenilikçilik ve yaratıcılığa 66,38 milyon TL bütçe

Vasip Şahin, artık sadece ülkelerin değil şehirlerin de birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olduğunu, bu bilinçle İstanbul’u daha da iyi noktalara getirebilmek için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Şahin, bu amaçla İSTKA olarak Mali Destek Programları kapsamında bu yıl ve 2019’da hayata geçirilecek projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: 

“Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul, Çocuklar ve Gençler ile Girişimcilik Mali Destek Programları olmak üzere 124,9 milyon TL bütçeli 89 projeyi hayata geçireceğiz. Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 66,38 milyon TL bütçeye sahip 37 proje hayata geçecek. Böylece İstanbul’un inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlanacak. Bu projelerden örnek vermek gerekirse, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin hayata geçireceği “Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi” ile Türkiye’de nesnelerin interneti üreticilerinin ilgili cihaz ve yazılımlarının güvenlik testlerini İstanbul’da yaptırabilmesini sağlayacağız. İSKİ’nin projesi olan “Yenilenebilir Enerji Üretiminde Yenilikçi Proseslerin Geliştirilmesi” projesiyle de İSKİ-İTÜ iş birliğiyle üretim teknolojilerinin yerli üretimi, pilot tesislerin kurulması ve yenilikçi enerji üretim proseslerinin geliştirilmesi sağlanacak.

Yapay zeka ve sanal gerçeklik programları desteklenecek

Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 21,01 milyon TL tutarındaki 17 projeyi hayata geçireceklerini aktaran Şahin, şunları söyledi: 

“Dünya ekonomisi artık gençlerin bilgisayar başında kurdukları şirketlerle şekilleniyor. Biz de nitelikli girişimcilerin yetişmesine, katma değer yaratacak fikirlerin ticarileşmesine ve uluslararası pazarlara ulaşmasına yönelik projeleri destekliyoruz. Başta sağlık, yapay zeka, sanal gerçeklik ve benzeri tematik konularında girişimcilik hızlandırma programlarına da katkı sunacağız. Bu projelere de örnek vermek gerekirse; İstanbul Sanayi Odasının yürüteceği İSO Koza Girişim Hızlandırma Programı ile sanayicilerden mentör ve eğitmen havuzu oluşturulacak, yerli girişimlerin hızlı büyümesi ve ticarileşebilmesi için yol gösterici olunacak. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile İZÜ Tematik Odaklı Teknoloji Girişimciliği Kuluçka ve Hızlandırma Programı projemizi hayata geçireceğiz. İZÜ TEMOTEG projesi ile gıda, bilişim, enerji ve sağlık sektörlerine yönelik girişimcilere, ücretsiz girişimcilik eğitimleri ve mentorluk desteği verilecek. Girişimciler ürünlerinin prototiplerini MakerLab atölyesinde tasarlayabilecek.”

Çocuk ve gençler için teknoloji merkezi kurulacak

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programında da bu yıl 35 projeyi paydaşlarla birlikte uygulayacaklarını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünün çocuklarına ve gençlerine yapılan yatırım, aslında Türk toplumunun geleceğine yapılmış oluyor. Biz de İSTKA olarak Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştireceğimiz 37,58 milyon TL bütçeye sahip 35 proje ile onların yeteneklerini geliştirmelerinin önünü açacağız. Bu kapsamda şehrimizde yeni STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) atölyeleri, bilim ve teknoloji merkezleri, robotik, kodlama, müzik ve sanat atölyeleri kuracağız. Ayrıca bağımlılıkla mücadele eden ve risk grubunda bulunan çocuklar ve gençlere yönelik koruyucu önlemler geliştirmek için çalışmalar yürütmeye, sığınmacı, engelli çocuklar ve gençlere fırsat eşitliği sağlamaya devam edeceğiz.”

Şahin’in verdiği bilgiye göre, program kapsamında hayata geçirilecek projelerin bazıları şunlardan oluşuyor: 

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “STEM Et Ne Olur, KODLA Senin De Olur” projesi ile Silivri İlçesinde 4-18 yaş grubu öğrencilerimiz için STEM ve robotik kodlama atölyeleri kurulacak. Projede çocukların bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 

İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün projesi ile de yeniden suça karışma riski taşıyan ve bağımlılıkla mücadele eden 14-29 yaş arasındaki çocuk ve genç yükümlü, sanık ya da şüpheli kişilerin için Bağımsızlık Köyü kurulacak. Böylece bu kişilerin içinde bulunduğu dezavantajlı durumun iyileştirilmesi sağlanacak.