Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında, Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya İmalatı ve Basım Sanayii Sektörü Değerlendirmeleri

  • Diğer Haberler
meskom-nuri-gorenoglu

İstanbul Sanayi Odası, 2016 yılı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, T.C. Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın katılımı ile 21 Nisan 2016 Perşembe günü İSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya İmalatı Ve Basım Sanayii Sektörü konusunda sunum yapan İSO Meclis Üyesi M. Nuri Görenoğlu, “Vergi ve primlerini aksatmadan ödeyen işverenler ödül amaçlı teşvik edilmeli. Vergi Usul Kanunu Tasarı taslağında yer alan bu yöndeki yaklaşım memnuniyetle karşılandı. Bu yaklaşım çerçevesinde getirilecek ödül amaçlı vergisel desteğin, vergilerini öngörülen sürelerde düzenli olarak ödeyen mükellefler için ayırt edici nitelikte olması önem taşıyor. Vergi denetimleri cezalandırıcı olmaktan çok firmaları yönlendirici, eğitici ve yapıcı olmalı, “önleyici hekimlik” gibi periyodik yapılmalı. Vergi Usul Kanunu’nun 359'uncu maddesinde yer alan sahte belge kullanımına ilişkin şartlar ve cezalar, mükelleflerin iyi niyetleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılmalı. Mükellefler nezdinde yapılacak olan vergi incelemelerinin beş yıllık zamanaşımı süresi beklenmeksizin ilgili dönem kapandıktan sonra ivedilikle yapılması, mükellefler adına tarh edilmesi, olası vergiler üzerinden hesaplanacak faiz yükünü azaltmasını bekliyoruz.” dedi.

Söz konusu sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Orman Kağıt Ürünleri Mobilya İmalaı ve Basım Sanayii Sunum Attach