Pasifik İttifakı Üyesi Ülkelerde Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Ele Alındı

  • Diğer Haberler
pasifik-ulkeleri-ittifak-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), düzenlediği toplantı ile Pasifik İttifakı’na üye ülkeler olan Şili, Peru, Meksika ve Kolombiya’da yatırım ve işbirliği fırsatlarını ele aldı. Intercontinental İstanbul Hotel’de düzenlenen ve “Pasifik İttifakı Ülkeleri: Türkiye İçin Fırsatlar” başlıklı etkinliğe bölgede yeni yatırım yapmak isteyen sanayici ve iş insanları ve Türkiye ile işbirliği arayan Pasifik İttifakı ülkelerinden pek çok yatırımcı ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sadık Ayhan Saruhan yaptı. Saruhan, Pasifik İttifakı’nın yaklaşık 216 milyon nüfus, 2.2 trilyon dolar GSYİH ve 1.1 trilyon dolar dış ticaret hacmine sahip bir alanı kapsadığını söyledi. Türkiye ile İttifak ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla İstanbul'da Ortak Ticaret Ofisi açılmasının önemli olduğunu belirten Saruhan, pazar zenginliği ve çeşitliliği ile öne çıkan Güney Amerika'nın, Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini kısa vadede geliştirmek istediği öncelikli bölgeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Saruhan, “Pasifik İttifakı ülkeleri zengin su, toprak ve orman kaynaklarına; çok amaçlı tarıma, hızla gelişen sanayiye, enerji sektörüne ve sağlam finansal sisteme sahip. Diğer taraftan Pasifik İttifakı ülkeleri ile Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkisine baktığımızda ise maalesef potansiyelin çok altında kaldığımız görülüyor. 2015 yılı verilerine göre Türkiye ile Pasifik İttifakı ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 3 milyar dolardır. Bu tutar, Pasifik İttifakı ülkelerinin 1.1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi içinde çok sembolik bir değeri ifade ediyor ve İttifak ülkeleri ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi süratle geliştirmemiz gerektiğini açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Şili’nin Ankara Büyükelçisi Jose Manuel Silva
Şili’nin Ankara Büyükelçisi
Jose Manuel Silva

Ardından Pasifik İttifakı Dönem Başkanı olan Şili’nin Ankara Büyükelçisi Jose Manuel Silva, İttifak’ın kuruluş süreci hakkında bilgi verdi. Pasifik İttifakı’nın 2011’de kurulduğunu ve çok hızlı şekilde entegre olduğunu belirten Silva, 2014’te yüzde 92 ticari serbestleşme oranına ulaştıklarını ve yakında bunu yüzde 100’e çıkaracaklarını dile getirdi. Silva, İttifak’ın sadece gümrük indiriminden ötesini hedeflediğini belirterek bölgesel entegrasyonun önünü açacaklarını sözlerine ekledi.

Peru’nun Ankara Büyükelçisi Santiago Marcovich Monasi
Peru’nun Ankara Büyükelçisi
Santiago Marcovich Monasi

Peru’nun Ankara Büyükelçisi Santiago Marcovich Monasi ise Peru ekonomisinin yüksek büyüme gösterdiğini ve ülkede refahın arttığını söyledi. Buna karşın atılacak çok adım olduğunu belirten Monasi, ülke olarak yurt dışında farklı sektörlere açılmak istediklerini dile getirdi. Türkiye ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürütüldüğünü hatırlatan Monasi, 2017 içinde bu müzakerelerin bitmesini umduğunu ifade etti.

Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Martha Elena Federica Barcena Coqui
Meksika’nın Ankara Büyükelçisi
Martha Elena Federica
Barcena Coqui

Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Martha Elena Federica Barcena Coqui de üç buçuk yıldır Türkiye’de olduğunu ve bu süre zarfı içinde bile önemli değişikliklere tanık olduğunu söyledi. Meksika ile Türkiye’nin benzer ekonomik geçmişlerinin olduğunu dile getiren Coqui, 50’li ve 60’lı yıllarda ulusal bir sanayi inşa etmeye çalıştıklarını, 80’lerden sonra ise liberalleşmeye başladıklarını ifade etti. ABD ve Kanada ile imzalanan NAFTA anlaşması ile bu sürecin yürütüldüğünü dile getiren Coqui, ABD’nin dünyanın en büyük pazarı olduğunu ve kendileri için en önemli pazar olduğunu vurguladı. Pasifik İttifakı’nın kendi içerisinde vizeleri kaldırmak gibi ufak görülen ama önemli adımlar atarak entegrasyonu hızlandırdığını kaydeden Coqui, İstanbul’da açılan Pasifik İttifakı ofisinin önemli bir işlevi yerine getireceğini ekledi.

Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra
Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi
Juan Alfredo Pinto Saavedra

Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, bölgesel entegrasyonların genel de zamana yayıldığını ancak Pasifik İttifakı’nın kısa süre içinde entegre olmayı başardığını söyledi. Saavedra, dil, yönetim şekilleri ve kültürel olarak dört ülkenin yakınlığının bu sürecin kısa olmasında önemli yer tuttuğunu kaydetti. Kolombiya’daki barış sürecinin tamamlanmasının ardından pek çok yeni fırsatın ortaya çıkacağına değinen Saavedra, kullanamadıkları toprakları barış geldikten sonra çok daha verimli kullanacaklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Pasifik İttifakı Ülkeleri ve İşbirliği Olanakları başlıklı bir panel yapıldı. Panelde Mincetur Peru firmasından Fernando Albareda, Prochile firmasından Özge Tüysüzoğlu Garate, Procolombia firmasından Marcela Monroy, Promexico firmasından ise Jorge Cruz Abascal, ülkelerinde yatırım yapılabilecek alanlar konusunda katılımcılara bilgiler aktardı.

Türk Firmalarını Pasifik İttifakı Ülkelerinde Bekleyen Fırsatlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri panelinde ise Şili Ticari Eski Müşaviri Çağrı Dündar, Standard Profil Genel Müdürü Turhan Semizer, Ekonomi Bakanlığı’ndan Meksika-Kolombiya Masası Uzmanı Banu Oncan, Banco Sabadell İstanbul Temsilcisi Vicente Balbin, İttifak üyesi ülkelerde nasıl faaliyet yapılabileceği konusunda görüşlerini paylaştı.

İSO Genel Sekreter V. Haktan Akın tarafından yönetilen panelde söz alan Türkiye’nin Santiago eski Ticaret Müşaviri Çağrı Dündar, Şili’de görev yaptığı yılların başında Latin Amerika ile Türkiye arasında coğrafi mesafeden ve karşılıklı olarak birbirlerinin kültürünü iyi tanımamaktan dolayı işbirliği taleplerinin daha az olduğuna değindi. İki bölgenin iş yapabilmesi için güven tesis etmenin önemine dikkat çeken Dündar, özellikle Şili’de son yıllarda popüler olan Türk dizileri sayesinde Türkiye’nin bölgede tanınırlığının arttığına ve bunun aramızdaki ticari ve ekonomik ilişkilere de olumlu yansımaları olduğuna vurgu yaptı.

Pasifik İttifakı Üyesi Ülkelerde Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Ele Alındı

Ekonomi Bakanlığı’nda Pasifik İttifakı’na üye ülkelerin masasında uzman olarak görev yapan Banu Oncan yaptığı sunumda bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin halihazırdaki durumuna değindi. Şili ile Türkiye arasında 2011 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın ikili ilişkileri geliştirmedeki önemine dikkat çeken Oncan, Meksika, Peru ve Kolombiya ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakerelerin bir an önce sonlandırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Panelde, bölgede iş yapan Türk firmaları adına söz alan Standard Profil Genel Müdürü Turhan Semizer, Meksika’da otomotiv sektöründe yaptıkları yatırımın özellikle ABD pazarına girişte kendilerine avantaj sağladığını vurguladı. Pasifik İttifakı’na üye dört ülkede de faaliyet gösteren Banco Sabadell’in İstanbul Temsilcisi Vicente Balbin ise panelde yaptığı sunumda, bu ülkelerle yatırım ve ticari işbirlikleri için bankanın sunduğu finansal kaynak ve fırsatlardan söz etti.

Etkinlik sunumu Attach