Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı 3.Bilgilendirme Etkinliği Gerçekleştirildi

  • Diğer Haberler
covid-seminer-02

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), Covid-19 ile mücadelede işyerlerinde sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik sistem ve standart gereksiniminden yola çıkarak geliştirilen, "Covid-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı" seminerlerinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Söz konusu standardın işyerlerinde nasıl uygulanacağına ilişkin sunum ve bilgilendirmelerin yapıldığı son seminer, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat moderatörlüğünde geniş bir katılım ile ve video konferans yoluyla yapıldı.

Seminerin açılışını İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat yaparken, Op. Dr. Cüneyt Şelli, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Pişkin ile İSG Uzmanı Hamit Kürşat Demiryürek da konuşma ve sunumlarıyla, söz konusu standartlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Vehbi Canpolat
İSO Yönetim Kurulu Üyesi
Vehbi Canpolat

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat, konuşmasında Covid-19 pandemisinin biyolojik boyutuyla yönetilebilir hale gelse dahi ekonomik etkilerinin uzun süre devam edeceği göz önüne alındığında, çıkış stratejilerinin temelinde üretimin eski gücüne geri dönmesinin yer aldığını söyledi. Canpolat, üretimin ihracatımızın, günlük yaşamın ve istihdamın sigortası konumunda olduğunu belirterek bununla birlikte üretimin yapıldığı iş yerlerinde çalışanların sağlığının da her şeyden önce geldiğini dile getirdi. “Yeni Normal” olarak adlandırılan önümüzdeki süreçte, işyerlerinde sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik önlemlerin ve bu konuda geliştirilecek sistem ve standartların her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Canpolat, İSO olarak bu çerçevede üye firmalarda uygulanabilecek ve işyerlerinde alınabilecek önlemleri içeren bir “Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı” geliştirdiklerini anlattı.

Standartın firmalarda uygulanması ile iş yerlerinin salgın hastalıklar ile ilgili olarak çalışmaya elverişli koşullara ulaşması, iş sağlığı-güvenliği açısından risk oluşturmayacak şekilde teşekkül etmesi ve işyerlerinin salgın hastalıklar konusunda güvenli hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Canpolat, İSO olarak, bünyesinde tıp hekimlerinin, kalite yöneticilerinin ve İSG uzmanlarının bulunduğu 2 DR İş Sağlığı ve Güvenliği firması ile stratejik bir işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Standart hazırlarken bir çalışanın evinden işyerine ulaşması, işyerinde geçirdiği süre ve işyerinden tekrar evine ulaşımına dair her aşamada gerek işyeri gerekse çalışanlar tarafından yapılması gerekenlerin çok detaylı bir şekilde ve bilimsel veriler ışığında ortaya konduğuna işaret etti.

Op.Dr Cüneyt Şelli
Op. Dr. Cüneyt Şelli

Op. Dr. Cüneyt Şelli ise Standart hazırlanırken uluslararası ve ulusal çok sayıda kaynak tarandığını, bulaş riskini en aza indiren standardı hazırlandıklarını, yerli ve milli bir standart hazırladıklarını ifade ederken, tıbbi konularda aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.

Mehmet Pişkin
Prof. Dr. Mehmet Pişkin

Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Standart kapsamında; çalışanların iş yerine ulaşımından üretim alanındaki önlemlere, kişisel koruyucu ekipmanlardan havalandırma sistemleri ve dezenfeksiyona, Covid-19 özelinde klinik bilgilerden beslenme ve psiko-sosyal duruma kadar bir üretim tesisinde işletmenin ve çalışanların almaları gereken bütün önlemlere yönelik olarak hazırlandığını açıkladı. Standart, işyerlerinin aşina olduğu yönetim sistemlerinin bileşenlerini içermesi, kolay, akıcı ve anlaşılabilir bir dile sahip olması, ulusal ve uluslararası gereklilikleri karşılaması ve özellikle izlenebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir kapalı bir sitem olması gibi avantajlara sahip olduğunu özellikle belirtti.


Elektrik/Elektronik Yüksek Mühendisi
ve İSG Uzmanı
Hamit Kürşat Demiryürek

Elektrik/Elektronik Yüksek Mühendisi ve İSG Uzmanı Hamit Kürşat Demiryürek de bir ilk olarak, Covid-19 özelinde bir risk sınıflandırılması gerçekleştirildiğini, İSO web sitesinde yer alan risk ölçüm tablosu ve puanlama sistem sayesinde işyerlerinin kendi risk grubunu belirleyebileceklerini, el kitabı, prosedür, talimat, form ve soru listeleri sayesinde risk grubuna özel olarak belirlenmiş uygulamaların gerçekleştirilmesinin ve denetlenmesinin mümkün olduğunu anlattı.

Sunumların ardından katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.