Su ve Atık Su Teknolojilerinde Yerli Ürün Üretme ve Geliştirme Toplantısı Yapıldı

  • Diğer Haberler
wow-hotel-toplanti-02

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından “Su ve Atıksu Teknolojileri Sektöründe Yerli Ürün Üretme ve Geliştirme” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. 8 Mart’ta WOW Otel’de gerçekleştirilen toplantıda, ilgili konu kapsamındaki teknolojilere yerli üretimin desteği ve gelecekte ne gibi katkılar sunulabileceği hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya’da katılarak sanayicilerin bu konudaki yaklaşımların anlattı. Toplantıya ayrıca İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Koruma Önlemleri Daire Başkanı Murat Gören ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan da katıldı.

Toplantı kapsamında katılımcılar, su ve atıksu teknolojilerinin gelişmesinin, çevreci politikaların uygulanmasının önünü açacağını ve yerli üretimden de bu konuda gerekli desteğin beklendiğini vurgulayarak, bu kapsamdaki ürün geliştirme süreçlerinin önemine dikkat çektiler.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya toplantının gündemi kapsamında yaptığı konuşmasında, İstanbul Sanayi Odası’nın öncelikli hedeflerinden birisinin, yerli üretimi ve yerli ürün kullanımını desteklemek olduğunu söyledi. İçme ve atıksu arıtma tesislerinde yerli malzeme kullanımını artırma yönünde fırsatları değerlendireceklerini belirten Kaya özetle şöyle dedi.

“Su, hayatımızın her alanında olduğu gibi sanayi için de en önemli ve kritik girdilerin başında geliyor. İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık ve yağış rejimindeki sapmalar sonucu su kaynaklarının üzerindeki baskı giderek artıyor. Dolayısıyla su tüketiminin ve özellikle israfın azaltılmasına yönelik yenilikçi teknolojiler hepimiz için büyük önem arz ediyor.

Bugün burada teknik yönleri ile de ele alınacak içme ve atıksu tesislerinde kullanılacak ürünlerin büyük çoğunluğunun sanayimiz tarafından üretilebileceğine yürekten inanıyoruz.”

Toplantı, katılımcıların konuyla ilgili görüşlerini ve sorularını paylaştıkları soru cevap bölümüyle son buldu.