Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü İSO Enerji İhtisas Kurulu’na Katıldı

  • Diğer Haberler
enerji-ihtisas-toplantisi-02

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Ata Ceylan’nın başkanlığını yaptığı İSO Enerji İhtisas Kurulu, yılın ilk toplantısını 19 Ocak tarihinde İSO ana binada gerçekleştirdi. Toplantının konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Münib Karakılıç oldu. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Tabak ise toplantıya katılarak bir sunum yaptı. Toplantıda ayrıca İSO Meslek Komitesi Üyesi Adem Genç de yer aldı.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji İhtisas Kurulu Başkanı M. Ata Ceylan yaptığı konuşmada rüzgar ve hidroelektrik olmak üzere lisanslı yenilenebilir enerji projelerinde mevzuat açısından sıkıntılar yaşandığını, bunun da ülkemizdeki yatırımları sekteye uğrattığını söyledi. Ayrıca, lisanssız elektrik üretimi sektöründe beklenen yönetmelik değişikliklerinin de bu alanda yatırım yapmış veya yapacak olan yatırımcılar için bir belirsizlik ortamı yarattığına vurgu yaptı. Ceylan şöyle konuştu:

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü İSO Enerji İhtisas Kurulu’na Katıldı

“Enerji verimliliği alanındaki mevcut teşvik mekanizmalar yeterince işletilemiyor. Bu kapsamda çıkarılan önemli teşviklerden olan 5. bölge teşviklerine de uygulamada karşılaşılan zorluklar nedeniyle şimdiye kadar hiçbir yatırımcı başvuramadı. Enerji kaynakları açısından dışa bağımlı olduğumuz gibi, kaynakları kullanacak makine ve ekipman konusunda da dışa bağımlı olduğumuzu, bu noktada, teorik bilginin sahibi olan fakat bir ürünü tek başına geliştirmesi zor olan üniversitelerimiz ile pratik bilgi ile sermayenin sahibi sanayicimizi bir araya getirilmesinde teknoparklar büyük öneme sahip.”

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Münib Karakılıç ise konuşmasında, ülkemizin 2023 yılında yüzde 30’luk bir yenilenebilir enerji hedefi olduğunu, bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla yenilenebilir enerjinin önündeki engellerin kaldırılması için çalıştıklarını söyledi. Bu noktada, özellikle lisanslı projelerin önünün açılması, ölçüm zorunluluğunun kalkması veya yeniden düzenlemesi ve lisanssızdaki 1 MW sınırının ise arttırılması gerekliliğini kaydetti. Ayrıca, lisanslı projelerde yapılan yarışmalardaki tek koşulun para olmaması gerektiğinin, toplam sistem verimliliği ve yerli katkının daha önemli konular olduğunun altını çizdi. Karakılıç şöyle konuştu:

“Akıllı şebeke ve enerji depolama gittikçe daha önemli bir konu olmaya başladı. Bu alandaki gelişmeler ve AR-GE çalışmaları yenilenebilir enerjiye geçişte kilit rol oynadı. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanındaki teşvikler hem üretilen elektriğe hem de bu tesislerde kullanılan yerli ekipmana verildi. Yerli ekipman konusundaki mevzuatın yakın zamanda değiştirilmesi konusunda çalışıyoruz. Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı’na (ENAR) başvurularda yaşanan zorluk nedeniyle, yakın zamanda bu alanda değişiklik yapılacaktır. Enerji verimliliğindeki teşviklerin de daha ulaşılabilir hedeflere göre verilmesi gerektiğine işaret etmek istiyorum.”

Ülkemizin enerji alanındaki sayılı teknoparklarından birine sahip olan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Tabak ise, teknopark kavramının önemi ve enerji başta olmak üzere İTÜ ARI Teknokent’te yapılmakta olan AR-GE çalışmaları hakkında bilgi verdi.