“Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi” Seminerine İlgi Yüksek Oldu

  • Etkinlikler
arabuluculuk-semineri-01_

İstanbul Sanayi Odası (İSO), iş anlaşmazlıklarını hızlı, ekonomik ve tarafsız bir şekilde çözüme kavuşturan Arabuluculuk sistemini düzenlediği seminerde tanıttı. “Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi” seminerinde, iş davalarının en yaygın çözüm yönteminin uygulanmasına yönelik detaylı bilgiler İSO üyesi sanayicilere aktarıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet ve Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen ve İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sadık Ayhan Saruhan’ın da bulunduğu toplantıda, 1 Ocak’ta hizmete giren İSO Arabuluculuk Merkezi’nin tanıtımı da yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, arabuluculuk sürecinin 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda dava şartı haline geldiğini hatırlatarak “Yılbaşından bu yana binlerce uyuşmazlığın bu yolla çözüldüğünü ve dava açılma sayılarının oldukça düştüğünü biliyoruz” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İrfan Özhamaratlı
İSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İrfan Özhamaratlı

İş dünyası olarak her gün gerek işçi-işveren ilişkileri gerekse ticari ilişkiler kapsamında birçok hukuki uyuşmazlıkla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Özhamaratlı, “Adliyelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle bu uyuşmazlıkların sebep olduğu davalar beklenenden çok daha uzun sürelerde sonuçlanıyor. Ayrıca, bu uzun süreçte tüm taraflar yıpranıyor ve ilişkiler de sekteye uğruyor. Oysa Arabuluculuk sistemi, mahkeme ortamından uzakta tarafları bir araya getirerek, birbirleriyle konuşmalarını, anlamalarını ve el sıkışarak her iki tarafın süreçten memnun olarak ayrılmasını hedefliyor” diye konuştu.

İSO bünyesinde de yılbaşından bu yana hizmet veren Arabuluculuk Merkezi’nin uzlaşma yolunda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Özhamaratlı “Üye sanayicilerimize her zaman en iyi hizmeti sunmak hedefiyle yılbaşından bu yana İSO bünyesinde Arabuluculuk Merkezi’ni kurduk ve faaliyete geçirdik. İş dünyamızı ilgilendiren tüm konularda uzmanlık eğitimi almış değerli arabulucuları barındıran merkezimizden bugüne dek tüm taraflar uzlaşarak ayrıldı” şeklinde konuştu.

“Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi” Seminerine İlgi Yüksek Oldu 01

Konuşmasında iş davalarının yanında ticari uyuşmazlıklar, marka patent, alacak, belediye uyuşmazlıkları gibi özel hukuka dair tüm konular için de son derece elverişli ve etkin bir mekanizma olan Arabuluculuk yönteminin avantajlarını da aktaran Özhamaratlı şunları söyledi:

“Arabuluculuk yöntemini tercih ettiğinizde dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız bilirkişi ücreti, keşif harcı, posta giderleri gibi tüm masraflardan tasarruf etmiş olursunuz. Arabuluculuk süreci mahkemeye göre daha kısa sürer, gizlilik esastır. Sonuç, tarafların kontrolündedir. Mevcut hukuki durumun değil, tarafların menfaatlerinin korunmasını amaçlar. Karşı tarafla aranızda hukuki bir uyuşmazlık çıktıktan sonra, mahkemede dava açmadan veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi, mahkemede dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.”

“Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi” Seminerine İlgi Yüksek Oldu 02

Seminere katılarak sistem hakkında katılımcılara bilgi veren Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Arabuluculuk kurumunun hukuk dünyasında ciddi etkiler yarattığını söyledi. Dünyada 160 ülkede Arabuluculuk olduğunu anlatan Öztatar, 2013 yılında bu yolculuğa başladıklarını ve bugüne kadar 140 bin başvuru, 15 bin de ihtiyari başvuru yapıldığını ifade etti. Öztatar, bu dosyalardan 60 bininin anlaşma ile sonuçlandığı bilgisini verdi. Yılın başından 1 Haziran’a kadar 24.620 dosyanın iş mahkemesine gittiğini anlatan Öztatar, geçen yıl aynı dönemde 105 bin dosya olduğunu ifade etti. Böylece yargının üzerindeki iş yükünün azaldığını dile getiren Öztatar, Arabuluculuğun hak arama anlamında en hızlı yollardan biri olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk
Daire Başkanı Hakan Öztatar
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk
Daire Başkanı Hakan Öztatar

Kanuna göre en fazla 28 gün içinde Arabuluculuk Merkezleri’ne gelen dosyaların sonuçlanması gerektiğine işaret eden Öztatar, iş mahkemelerinde bu sürenin ortalama 534 gün olduğunu söyledi. Nasıl böyle hızlı hareket edebildiklerini de açıklayan Öztatar, işin sırrının iletişim olduğunu dile getirdi. Tarafların bir masa etrafında oturmasının pek çok şeyi çözdüğünü anlatan Öztatar, mahkemelerde bir tarafın kazandığını ve öteki tarafın kaybettiğini; bu durumun da işlerin uzamasına neden olduğunu ifade etti.

“Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi” Seminerine İlgi Yüksek Oldu 04

İstanbul Sanayi Odası’nın Arabuluculuk Merkezi için çok doğru bir yer olduğunun altını çizen Öztatar, iş dünyasının bir an önce çözüm bularak hızlı şekilde hareket etmek istediğini dile getirdi. Arabuluculuk sisteminin bir diğer özelliğinin de gizlilik olduğunu belirten Öztatar, mahkemede açık şekilde belirtilen ticari bilgilerin Arabuluculuk Merkezleri’nde gizli şekilde korunduğunu ve gizlilik ihlaline hapis cezası konulduğunu aktardı. Öztatar, Arabuluculuk Merkezi’nin bir diğer özelliğinin ise mahkemelerin aksine emsal karar almaması olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Musa Heybet
Adalet Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Musa Heybet

Ardından Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, başta Avrupa ve ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde davaların, mahkemelerden alternatif çözüm merkezlerine kaydırılmasına yönelik bir eğilim olduğunu söyledi. Heybet, artık kendilerinin de bu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini sistemin içinde uygulayarak şikayetleri en aza indirmenin yolunu bulmaları gerektiğini kaydetti. Arabuluculuk uygulamasına başladıklarını ve iş davalarında zorunlu hale geldiğini hatırlatan Heybet, ne karar alırlarsa alsınlar uygulayıcıların bu işi sahiplenmesi ile ancak başarılı olabileceklerini dile getirdi.

“Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sistemi” Seminerine İlgi Yüksek Oldu 03

Başladığından bu yana Arabuluculuk sisteminin mükemmel işlediğini belirten Heybet, bunun dışında sulh müessesesinin güçlendirilmesini hedeflediklerini anlattı. Heybet, sisteme kazandırdıkları bu yeniliklerle yargıya duyulan güveni etkileyen birçok faktörü sulh ve arabuluculukla atlatmış olacaklarını dile getirdi. Arabulucuların bir araya gelerek kurduğu ya da kurumların oluşturduğu Arabuluculuk Merkezleri’nin yargı işlerini sistematik şekilde ilerlemesini sağladığını belirten Heybet, İSO’ya da bünyesindeki İSO Arabuluculuk Merkezi’ndeki başarılı işleyişten ötürü teşekkür etti.

Sonrasında İSO Hukuk Müşaviri Melis Ilgaz Güler, İSO Arabuluculuk Merkezi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantının sonunda ise katılımcılar konuşmacılara Arabuluculuk ile ilgili sorular yöneltme fırsatı buldu.