İSO Enerji Verimliliği Ödülleri, Düzenlenen Törenle Sahiplerini Buldu

 • Etkinlikler
enerji-odulleri2020-01_2

Türkiye’nin en eski ve en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), enerjiyi verimli kullanarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan firmaları teşvik amacıyla düzenlediği “Enerji Verimliliği Ödülleri” sahiplerini buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımlarıyla gerçekleşen ve enerji sektörü ile sanayi dünyasından pek çok ismin yer aldığı törende, büyük ölçekli işletme enerji verimliliği uygulama projesi kategorisinde birinciliğe birinciliğe “U-7000 Revamp ile Enerji Tasarrufu” ile TÜPRAŞ İzmir Rafineri layık görüldü. İkinci “Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik” ile Besler Gıda, üçüncü de “Atık Isının Isı Pompası Kullanılarak Sıfır Ayakiziyle Geri Kazanılması” ile Tofaş oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Çevre ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı Mustafa Tacir başkanlığında bilim insanları-akademisyenler, Enerji Bakanlığı temsilcileri ve sanayicilerden oluşan jüri tarafından titiz bir çalışmanın sonunda belirlenen ödüllerin dağıtıldığı organizasyonda, teknoloji geliştirme dalında jüri özel ödülünün sahibi, “Şişecam Enerji İzleme Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması” ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. olurken, proje ekibi dalında jüri özel ödülünün sahibi de “Elektrik, Doğalgaz Kaynaklarının Verimli Kullanılması” ile Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez

İSO Enerji Verimliliği Ödül Töreni’nde kürsüye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi:

“İSO’nun da böylesi güzel bir organizasyonu geleneksel hale getirmesi bizler için oldukça memnuniyet verici. Ayrıca İSO üyesi olmasa dahi Türkiye’deki bütün KOBİ ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına çağrı yapılması yarışmanın kapsamını daha da genişletiyor. Sadece sanayi kuruluşları değil üniversiteler, kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, birlikler, odaların da farklı kategorilerde yarışmaya dâhil olması ödül törenini en geniş katılımlı organizasyon haline getiriyor.”

Törende konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan şöyle konuştu:

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan

“Enerji, arzu ettiğimiz yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refah artışı için çok önemli bir role sahip. Kaynakları kıt olan bir ülke olarak, enerji verimliliğini doğru modellersek buradan kaynak yaratabiliriz. Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının enerji verimli ürünleri ve enerji verimliliği konusundaki çalışmalarının ödüllendirildiği töreninde konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Enerji Verimliliği ödülleri ile toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladıklarına dikkat çekerek, “Enerji, arzu ettiğimiz yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refah artışı için çok önemli bir role sahip. Ülkemizin enerji tüketimi arttıkça enerji verimliliği her zamankinden daha fazla değer kazanıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en temel unsurlarından enerji verimliliği, kaynakların doğru kullanılmasının kendini göstereceği en önemli alanlardan biri. Kaynakları kıt olan bir ülke olarak, enerji verimliliğini doğru modellersek buradan kaynak yaratabiliriz ve böylece ülkemiz kazanır.”

İSO Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Sadık Ayhan Saruhan ile İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Kamal Akar, Cemal Keleş ve Yüksel Özyurt’un da katıldığı İSO Enerji Verimliliği Ödül Töreni’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, her platformda ısrarla enerji verimliliğini vurgulamalarının nedenlerini açıkladı. Birincil enerji tüketimlerinin yüzde 75’inin ithal kaynaklı olduğunu belirten Dönmez, yurt dışı kaynaklı her bir ilave enerji arzının ekonomimize ekstra yük demek olduğunu söyledi. Dönmez enerjide ithal kaynaklara bağımlılığın, sürdürülebilirliğin ve öngörülebilirliğin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu açıkladı. İkinci olarak da enerji taleplerinin sürekli arttığını dile getiren Dönmez, hazırlanan uluslararası raporların Türkiye’nin 2050 yılına kadar İtalya, Kanada, Avustralya, Hollanda gibi ekonomileri geride bırakacağını ifade ederek böylesi bir büyümenin beraberinde enerji talebinde de ciddi bir artışı getireceğini anlattı.


Bakan Dönmez ve İSO Başkanı Bahçıvan Enerji Verimliliği Ödülleri Töreni sonrasında jüri üyeleri ile birlikte.

Bu artışın yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanması için son dönemde ciddi bir atılım içerisinde olduklarının bilgisini veren Dönmez, 2019 yılı sonunda 91.300 MW’lık toplam kurulu güçlerinin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu belirtti. Dönmez, sadece 2019 yılında devreye aldıkları 3.660 MW’lık ilave kurulu gücün ise yüzde 75’inin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklardan oluştuğunu söyledi.

Dönmez, tüm bu yatırımlarının meyvelerini aldıklarını ifade ederek yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimlerinin 2017’de yüzde 46, 2018’de yüzde 49 iken 2019 sonunda yüzde 62’ye ulaştığını hatırlattı.

Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimliliği Projesi Ödülleri
Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimliliği Projesi Ödülleri

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları denince herkesin aklına ilk önce yerli kömür, güneş, rüzgâr, hidrolik gibi kaynakların geldiğine dikkat çeken Dönmez, önemli bir hususun gözden kaçırıldığını ve enerji verimliliğinin en temiz yerli ve milli kaynakların başında geldiğine zira enerjinin verimli kullanılması neticesinde oluşan tasarrufun ilave bir arz kaynağı olduğuna değindi.

Dönmez, enerji verimliliğinin 1’e 3 kazandıkları oldukça da verimli ve bereketli bir kaynak olduğunu belirterek 2017’de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, ulaştırma, enerji, tarım ve tüm sektörleri ilgilendiren yatay konularda 55 eylem planı açıkladıklarını anlattı. Dönmez, kamu-özel önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak 10 milyar dolar yatırımın karşılığında, takip eden 10 yıl içerisinde 30 milyar dolar, yani bu yatırımın üç katını geri kazanacaklarını dile getirdi.

2017 ve 2018 yıllarında enerji verimliliğine toplamda 1,3 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve karşılığında 900 bin TEP enerji tasarrufu sağladıklarını belirten Dönmez, parasal karşılığının kümülatif olarak 309 milyon dolara denk geldiğini söyledi.

Bakanlık olarak sanayide gerçekleştirilen enerji verimliliği projelerini kredi ve hibe yardımlarıyla desteklediklerinin bilgisini veren Dönmez, sanayide gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin geri kazanılması ve enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi için Verimlilik Artırıcı Projelerle (VAP) sanayicimizin üretimine omuz verdiklerini açıkladı. Yıllık toplam enerji tüketimlerinin 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmelerin VAP’tan yararlanabileceğini anlatan Dönmez, İSO bünyesindeki pek çok şirketin bu desteklerden yararlandığını ancak yine de bilgisi olmayanlara bu bilgilerin iletilmesinin örnekleri daha da çoğaltacağına değindi.

Özel Kategori Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firma Ödülleri
Özel Kategori Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firma Ödülleri

VAP desteklerinin KDV hariç toplam bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projeleri kapsadığını anlatan Dönmez, bu paranın yüzde 30’unu, yani 1,5 milyon lirasını hibe olarak verdiklerini ifade etti. 2009’dan bu yana 229 VAP projesine 25 milyon TL’lik destek ödemesi yaptıklarını dile getiren Dönmez, toplam yatırım tutarı 104 milyon TL olan bu projelerden yıllık 89 milyon TL tasarruf sağladıklarını bildirdi. Dönmez, bu tasarruf olmasaydı 600 milyon metre küp daha fazla doğalgaz ithal edeceklerini de aktardı.

Kamu olarak sağladıkları 1 birim desteğe karşılık 3,5 birim tasarruf elde ettiklerine dikakt çeken Dönmez, bu durumun sanayideki enerji verimliliğinin kazancını da anlatan güzel bir örnek olduğuna dikkat çekti.

Özel Kategori Kurum ve Kuruluş Ödülleri
Özel Kategori Kurum ve Kuruluş Ödülleri

Bakan Dönmez şöyle devam etti:

“İSO’nun da böylesi güzel bir organizasyonu geleneksel hale getirmesi bizler için oldukça memnuniyet verici. Ayrıca İSO üyesi olmasa dahi Türkiye’deki bütün KOBİ ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına çağrı yapılması yarışmanın kapsamını daha da genişletiyor. Sadece sanayi kuruluşları değil üniversiteler, kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, birlikler, odaların da farklı kategorilerde yarışmaya dâhil olması ödül törenini en geniş katılımlı organizasyon haline getiriyor. Böylesi güzel bir organizasyonda emeği geçen başta İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan olmak üzere, bütün İSO yönetim kuruluna ve üyelerine teşekkürlerimi sunar, ödül kazanan bütün kurumlarımızı enerji verimliliğine verdikleri önemden dolayı tebrik ederim.”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise törende yaptığı konuşmada arzu ettikleri yüksek ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refahı artırmak için ise enerjinin çok önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda Türkiye’nin enerji tüketimi arttıkça enerji verimliliğinin her zamankinden daha fazla değer kazandığına şahit olduklarını belirten Bahçıvan, enerji verimliliğinin sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en temel unsurlarından birisi olduğunu kaydetti. Kaynakların doğru kullanılmasının kendini göstereceği en önemli alanlardan birisinin enerji verimliliği olduğuna işaret eden Bahçıvan, kaynakları kıt olan bir ülke olarak enerji verimliliğini doğru modellerlerse buradan kaynak yaratabileceklerini aktardı.

KOBİ Enerji Verimliliği Projesi Ödülleri ile Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimli Ürün Ödülleri
KOBİ Enerji Verimliliği Projesi Ödülleri ile Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimli Ürün Ödülleri

Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün enerji politikalarını da derinden etkilediğine dikkat çeken Bahçıvan, bunlarla birlikte kaynak temini meselesinin diplomasinin konusu olmasının enerjinin çok boyutlu ele alınmasını zorunlu kıldığını dile getirdi.

Enerji verimliliği yatırımlarının sermaye gerektirdiğini anlatan Bahçıvan, Türkiye’de uygulanmakta olan teşviklerin belli bir düzeyde sanayiciye destek sağladığını ifade etti. Bahçıvan, bu desteklerin sanayimiz için cazip hale getirilmesine yönelik farklı ve güçlü teşvik türleriyle desteklenmesinin Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşma noktasında büyük faydası olacağını vurguladı.

Bahçıvan, yenilenebilir enerjinin öz kaynaklarımızın kullanılması, enerji ithalatımızın azaltılması yoluyla ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, üretim sürecinde enerji girdi maliyetlerini düşürmesi ve çevresel etkilerinin az olması sebebiyle büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Tüketicilerin elektriklerini tamamen yenilenebilir enerjiden karşılamak istemeleri halinde kullanılabilecek yeni bir tarife modelinin çalışılmakta olduğunu bildiklerini belirten Bahçıvan, bu mevzuatın en kısa sürede yayımlanmasını beklediklerini aktardı.

Sanayimizin enerji ihtiyacının “sürekli, kaliteli ve uygun maliyetle” karşılanmasının üretimin devamı için elzem olduğunu vurgulayan Bahçıvan, bu bilinçle, İstanbul Sanayi Odası olarak gerekli politikaların oluşturulmasına katkı vermek üzere çalıştıkları bilgisini verdi.

Türkiye enerji piyasalarının son on beş yılda serbestleşme ve özelleşme süreciyle epey yol kat ettiğinin bir gerçek olduğunu belirten Bahçıvan, ancak, rekabete açık, şeffaf ve sürdürülebilir bir elektrik piyasası oluşturmak için önümüzdeki en önemli bariyerin elektriğin kendine has yapısından ileri geldiğini anlattı. Stratejik öneme sahip elektriğin iletim ve dağıtım yapısının da yüksek sermaye gerektirdiğinden, devlet kontrolünün zorunlu olduğunu dile getiren Bahçıvan, ancak tam serbestleşme sağlanana kadar son tüketicilerin mümkün olduğunca korunması gerektiği görüşünde olduklarını açıkladı.  

Bahçıvan, bu geçiş sürecini üreticiler, tedarikçiler ve son kullanıcılar açısından daha az hasarla atlatabilmek için güçlü iletişime ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“Odamız 2015 yılından bu yana Bakanlığımızın nükleer güç santrallerinde yerli katkının arttırılması yönündeki çalışmalarına destek oldu. Tecrübelerimiz göstermiştir ki, ülkemizde yapılması planlanan iki Nükleer Güç Tesisi tedarik sisteminde yer almak isteyen firmalarımızın bireysel çabaları yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde nükleer sanayi sektörü oluşturulması adına ulusal bir plan ve program dahilinde kamu tarafından finanse edilerek yerli sanayiyi destekleyecek ve yönlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır.”

Törenin açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre ve Enerji Kurulları Başkanı Mustafa Tacir, teknolojideki ilerlemenin ekonomik kalkınma, şehirleşme gibi nedenlerle enerji ihtiyaçlarını günden güne artırdığını söyledi. Enerji arzı konusunda, çevre baskısının önemli bir etken olarak karşılarına çıktığını belirten Tacir, bugün geldikleri noktada enerji darboğazını aşmak için “yenilenebilir enerji” ve “enerji verimliliğinde” daha hızlı yol alınması gerektiği noktasında herkesin hemfikir olduğunu kaydetti.

Enerji verimliliğinin sürdürülebilir ekonominin de önemli bir parçası olduğuna işaret eden Tacir, küresel dünyada artık firmaların sürdürülebilirlik çalışmalarının odağına çevresel faktörler, döngüsel ekonomi gibi kavramların yanı sıra enerji verimliliğini de aldıklarını dile getirdi.

Aynı ürünü rakipleri ile kıyasladığında daha fazla enerji harcayarak üretmenin bir sanayi sorunu gibi gözükse de aslında milli bir mesele olduğuna dikkat çeken Tacir, enerji verimliliğini aslında “görünmez bir enerji kaynağı” olarak ifade etmenin yanlış olmayacağını ifade etti.

Tacir şöyle devam etti:

“Enerji Verimliliği Ödüllerimizde bu yıl da sanayi firmalarımız ile birlikte toplumun farklı kesimlerinden başvurular aldık. Enerji Verimliliği Ödülleri bir yarışma ve tüm yarışmalarda olduğu gibi burada da bugün belirli sayıda firma ve kurum, kuruluş ödüle layık görülecek. Kendilerini tebrik ediyorum. Ancak elbette süreç içinde önemli olan kazanmak kadar tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde enerji verimliliği konusunda bir heyecan yaratmak. Biz ödüllerimizi kurgularken enerji verimliliğini firmalardaki başarı hikayelerini birer rol model olarak kamuoyu ile paylaşmak için yola çıktık. Bu çerçevede İstanbul Sanayi Odası olarak ödüllerimize gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ediyor ve bugün burada ödül alan, alamayan tüm kuruluşlarımıza çalışmalarında sonsuz başarılar diliyoruz.”

Konuşmaların ardından İSO Enerji Verimliliği Ödülleri, sahiplerine takdim edildi.

Ödül Jürisi

 • İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Çevre ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı Mustafa Tacir
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Sermin Onaygil,
 • G&T Enerji Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Ali Gökçelik
 • Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Genel Sekreteri Ali Naci Işıklı
 • Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Isı ve Kojenerasyon Grubu Koordinatörü Burhan Güldibi,
 • Enerji Verimliliği Derneği adına;
  • Proje Danışmanı Dr. Cevat Özarpa,
  • Ve Proje Danışmanı Dr. Ender Dur,
 • İstanbul Sanayi Odası 46. Grup Meclis Üyesi ve Makine İmalatçıları Birliği Başkan Vekili Ender Yılmaz,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Gürsu Sezen Torun,
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Hasan Hüseyin Erdem,
 • İstanbul Sanayi Odası 54. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan İstanbulluoğlu,
 • İstanbul Sanayi Odası 40. Grup Meclis Üyesi Mustafa Kılıç,
 • TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nden Dr. Namık Ünlü,
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Üst,
 • Nevada Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel

Ödül Kategorileri ve Ödülleri Alan Kurum ve Kuruluşlar

Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimliliği Projesi Birincilik
Ödülü
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. İZMİR RAFİNERİ U-7000 Revamp ile Enerji Tasarrufu
İkincilik
Ödülü
BESLER GIDA VE KİM. SAN. VE TİC. A.Ş. Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik
Üçüncülük
Ödülü
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. Atık Isının Isı Pompası Kullanılarak Sıfır Ayakiziyle Geri Kazanılması
Jüri Özel (Teknoloji Geliştirme Ödülü) TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş Şişecam Enerji İzleme Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması
Jüri Özel (Proje Ekibi Ödülü) ORGANİK KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik, Doğalgaz Kaynaklarının Verimli Kullanılması
Kobi Enerji Verimliliği Projesi Birincilik Ödülü SYK TEKSTİL SAN. VE TİC A.Ş. Havadan Havaya Eko Sistem Kurulması
İkincilik Ödülü NETPAK AMBALAJ SAN. TİC AŞ Ultrasonik Kaynak Teknolojisi ile Enerji Verimliliğinin Arttırılması
Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimli Ürün Birincilik Ödülü ARÇELİK A.Ş. KOMPRESÖR İŞLETMESİ Yüksek Enerji Verimli İnverter Kompresör (VNTZ-165 KİK COP+)
İkincilik Ödülü EAE ELEKTRİK AYDINLATMA ENDUSTRİ SAN. VE TİC. A.Ş SROUND
Üçüncülük Ödülü VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. Yeni Nesil Panel Kondanserli EKONF Buzdolabı
Özel Kategori / Kurum-Kuruluş Birincilik Ödülü ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ENERJİ, ÇEVRE VE EKONOMİ MERKEZİ NEED4B
Birincilik Ödülü PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZ KAMPÜSÜ Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Projesi
İkincilik Ödülü İSTANBUL ENERJİ A.Ş. Hasan Doğan Spor Kompleksi Basketbol Saha Aydınlatması
Jüri Özel İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. İGA Havalimanı İşletmesi Enerji Verimliliği Faaliyetleri
Jüri Özel (Enerji Verimliliği Sosyal Sorumluluk) ŞEHİT ASKERİ ÇOBAN İLKOKULU Geleceğimi Biriktiriyorum
Jüri Özel (Enerji Verimliliği Sosyal Sorumluluk) 30 AĞUSTOS İLKOKULU Enerji Değerli, Kullanalım Verimli
Özel Kategori/Teknopark Firmaları Birincilik Ödülü BEAD TEKNOLOJİ SAN TİC A.Ş. Gerçek zamanlı veri ile binaların dijital modelinin oluşturulması ve binayı yapay zeka ile yönetmek
İkincilik Ödülü MET İLERİ TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. METWAVE 6 Hibrit - Endüstiryel Mikrodalga Fırın
Üçüncülük Ödülü REENGEN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Enerji IoT Platformu, Ticari Binalar ve Tesisler için Bulut Tabanlı Dijital Enerji Yönetimi Yazılımı