“İSO Sürdürülebilirlik Günleri" Eğitim Serisi "Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması" Web Eğitimi ile Devam Etti

  • Etkinlikler
sürdürülebilirlik-günleri-01

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı İSO Sürdürülebilirlik Günleri" eğitim serisi "Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması" web eğitimi ile devam etti. Kıdemli Danışman & ESG Partner A.Ş. Kurucu Ortağı Özge Kepenek Bozkırlıoğlu, verdiği eğitimde şirketlerin sera gaz emisyonlarını izleme ve bunları hangi yollarla raporlayacağı hakkında bilgiler verdi.

Kıdemli Danışman & ESG Partner
A.Ş. Kurucu Ortağı
Özge Kepenek Bozkırlıoğlu

Bozkırlıoğlu, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması’nın koyduğu emisyon salınımını azaltmak hedefine ulaşabilmek için önce onu ölçmemiz ve izlememiz gerektiğini söyledi. Büyük şirketlerde yönetimde artık CSO (Chief Sustainablity Officer) bulunduğunu belirten Bozkırlıoğlu, izleme, raporlama ve doğrulama süreçlerinin eksiksiz tutarlı şeffaf gerçek verilere dayanması gerektiğini anlattı. Bozkırlıoğlu, işletmelerin hangi yöntemlerle izleme ve raporlama yaptığını anlatırken gelecekten ne gibi değişimler olacağı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Sunumun ardından gelen sorular Bozkırlıoğlu tarafından yanıtlandı.