İSO-MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Yetkilileri ile Bir Araya Geldi

  • Etkinlikler
gelir-idaresi-toplanti-01_ic

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri (MESKOM) Üyeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili güncel konularla ilgili görüş ve önerilerini, Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katıldığı bir toplantı ile dile getirdi. MESKOM Üyelerinin yoğun katılımıyla Odakule’de yapılan ve İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İSO Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar’ın yanında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü, Gelir İdaresi Daire Başkanı Mehmet Arabacı ile Grup Başkanları Muhammet Ali Ayaz, Adem Bilgili, İsmail Kılınçarslan ve Fazıl Boyraz katıldı.

İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı
İSO Başkan Yardımcısı
İrfan Özhamaratlı

Toplantının açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, kamu otoritesi ile sanayi arasındaki diyalogun güçlendirilmesi için bakanlıklar ile Meslek Komiteleri’nin katıldığı toplantılar düzenlediklerini söyledi. İlk olarak 2015 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı ile bu toplantılara başladıklarını dile getiren Özhamaratlı, Başkanlık ile yakın diyalog içinde olduklarını kaydetti. Bu diyaloglar sonucunda dile getirilen sorunların bir kısmının karşılık bulduğunu ve çözüme kavuşmuş olduğunu aktaran Özhamaratlı, bunun toplantıların nihai amacına ulaştığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

İSO-MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Yetkilileri ile Bir Araya Geldi 07

Özhamaratlı, 7 Aralık 2016 tarihinde yapılan toplantıdan bugüne kadar yapılan olumlu değişiklikleri şöyle açıkladı:

“Vergiye uyumlu mükelleflere yönelik olarak vergi indirimi uygulaması talebimizi iletmiştik. Buna ilişkin Mart ayında Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenleme ve 2017’nin Aralık ayında yayımlanan bu düzenlemeye ilişkin usul ve esasların yer aldığı tebliği memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün burada sektör temsilcisi arkadaşlarım belirlenen şartların hafifletilmesiyle ilgili taleplerini yine de dile getirecektir.

Bunun yanında, 7020 sayılı Kanunla 31 Mart 2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılmasına imkân sağlanması ve ayrıca daha önce borçlarını yapılandıran mükelleflerin taksit sürelerinin uzatılması da firmalara bir rahatlama getirdi.

İSO-MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Yetkilileri ile Bir Araya Geldi 06

KDV iadelerinde yaşanan sorunlar bildiğiniz üzere her toplantımızda önemli bir gündem maddesi oluyor. Birçok sektörümüzün bu konuda devam eden sıkıntılarını bugünkü raporumuza da yansıttık. Ancak, idaremizin uygulamaya başladığı nakden KDV iadelerinin 5 işgünü içinde yapılmasını sağlayacak artırımlı teminat uygulamasını da sorunlara çözüm noktasında atılmış önemli bir adım olarak görüyor ve teşekkür ediyoruz.

İSO-MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Yetkilileri ile Bir Araya Geldi 05

Geçici süreyle de olsa hayata geçirilen mobilya ve beyaz eşya sektöründeki KDV ve ÖTV indirimi, ekonomiyi canlandırmada önemli bir rol oynadı. Böyle bir etki, tabii ki sektörlerimizin bu indirimlerin devamını talep etmelerine de yol açabiliyor.

Çeşitli işlemlerde uygulanmak üzere damga vergisi, harç, emlak vergisi ve KKDF istisnaları getirilmesi de sanayicimiz tarafından memnuniyetle karşılandı.

İSO-MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Yetkilileri ile Bir Araya Geldi 04

Bir olumlu bulduğumuz düzenleme de imalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri harcamaları nedeniyle yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarlarına ilişkin iade hakkının 2018 yılını da kapsayacak şekilde genişletilmiş olması. 

Yatırım teşviklerinde kapsamı genişletici ve uygulamayı kolaylaştırıcı değişiklikler yapılmış olması ve teşvik belgeli yatırımlar için belge dahilinde gerçekleştirilecek yazılım ve gayri maddi hak teslimlerinin de KDV istisnası kapsamına dahil edilmesi bizler açısından memnuniyet verici.

İSO-MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Yetkilileri ile Bir Araya Geldi 03

Son olarak vergi inceleme sürecini kısaltacak izaha davet uygulamasının hayata geçirilmesini de sanayiciler olarak olumlu karşılıyoruz.”

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
Mahmut Sütcü

Toplantının açılışında konuşan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü ise bu tip buluşmaların kendilerinin ufkunu açtığını söyledi. Her ne kadar iyi niyetli düzenlemeler yapılsa da bunların dışarıdaki yansımalarının asıl önemli unsur olduğunu dile getiren Sütcü, toplantıdan alınan görüş ve önerileri Bakanlık olarak tek tek incelediklerini kaydetti.

Sanayicilerin üretim yapan ve elini taşın altına koyan insanlar olduğuna değinen Sütcü, ülke ekonomisinde sanayinin yerinin farklı olduğunu ifade etti. Sanayide ne kadar ilerlerse Türkiye’nin o kadar ilerleyeceğini vurgulayan Sütcü, İstanbul sanayisinin konularının aynı zamanda Türkiye sanayisinin de konuları olduğunun altını çizdi. Sütcü, vergi konularında İSO’nun görüşünü mutlaka aldıklarını ve İSO’nun disiplinli çalışarak taleplerini net şekilde ileten bir kurum olduğunu ekledi.

İSO-MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Yetkilileri ile Bir Araya Geldi 02

Toplantıda katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, kurumlar vergisi, teşvikler, gelir vergisi uygulamaları, amortisman, damga vergisi, KKDF, istihdam, faturalama ve E-fatura ile sektörel sorunlar ele alındı. Konular hakkında MESKOM Üyeleri tek tek kendi sektörleri ile ilgili sorunları ve çözüm önerileri doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerine aktardı.

İSO-MESKOM Üyeleri, Gelir İdaresi Yetkilileri ile Bir Araya Geldi 01