İSO’nun Düzenlediği Faktoring Seminerine Sanayiciler Büyük İlgi Gösterdi

  • Etkinlikler
faktoring-semineri-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayicilerin farklı finans kaynaklarını daha iyi kullanabilmeleri amacıyla “Faktoring” konulu bir seminer gerçekleştirdi. Seminerde mal veya hizmet satışı kaynaklı alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat/alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinde en az birinin sunulduğu bir enstrüman olarak tanımlanan Faktoring konusunun temel unsurları, işleyişi, çeşitleri, firmalarımıza sağladığı avantajlar ve uygulama örnekleri ele alındı. Seminerde Finans Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Temsil Kurulu Başkanı Zafer Ataman, Factors Chain International Başkan Vekili M. Çağatay Baydar, Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Temsilcisi Filiz Ünal, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mesut Gürsoy ve Componenta Dökümcülük Ticaret ve San. AŞ Hazine Direktörü Sibel Binici katılımcılara bilgi verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Genel Sekreteri Melek Us, küresel ekonomide finansal kaynaklara ulaşımın eskisi kadar kolay olmadığını ve dünya için öngörülen mütevazı büyüme tahminlerinin bu öngörüyü desteklediğini söyledi. İSO Genel Sekreteri Us, ülkemizdeki işletmelerin üretim, pazarlama ve AR-GE gibi konularda sorunları olduğunu, bunun da temelinde de finansman yetersizlikleri ve finansa ulaşmaktaki güçlüklerin yattığını ifade etti.

Yaşanan sorunlarda faktoring, bono, tahvil, halka arz, uzun vadeli finansman, hedging, borçlanma araçlarından yararlanılmamasının da önemli etkisi olduğunu belirten Melek Us, Türk sanayi şirketlerinin rakibi olan global şirketlerin, banka kredileri dışındaki finansman araçlarını çok daha fazla kullandıklarına dikkat çekti. Us “Türkiye, üretim noktasında geleceğe bu şirketlerimiz ile yürüyecekse, mutlaka sanayimiz ve sanayicimizi doğru finansal enstrümanlar ile beslemek zorundadır. Sanayicilerimizin de global ölçekte kullanılan bu enstrümanları kullanma noktasındaki muhafazakarlıklarını bir kenara bırakarak faktoring gibi borçlanma araçlarından yararlanma yolarını araştırmaları ve bunları mutlaka kullanmaları gerektiğine inanıyoruz. Son gelişmeleri ve oluşabilecek potansiyel riskleri dikkate aldığımızda endişelerimiz daha da artıyor. Çünkü risklerin boyutu; ithalatımızın ağırlıklı dolar ihracatımızın ağırlıklı avro bazında olması nedeniyle ortaya çıkan kur riski vb. nedenlerle her geçen gün değişiyor ve büyüyor. O halde, başka alanlarda olduğu gibi finans konusunda da hızlı bir inovasyona acilen ihtiyaç duyulmaktadır” şeklinde konuştu.

Ülkemizin, geçmiş yıllarda gerek milli gelir gerekse ihracat artışı anlamında oldukça önemli başarılar sağladığını belirten İSO Genel Sekreteri Us, bu başarıda, elverişli uluslararası koşulların yanı sıra, Türkiye’nin klasik ihracat pazarının ötesine geçerek birçok yeni pazarda söz sahibi olması ayrıca kısa vadede sonuç sağlayabilecek sektörlere odaklanmanın etkili olduğunu kaydetti. Us “Bugün artık herkes istikrarlı, sürdürülebilir ve güçlü büyümenin temel unsurunun sanayi sektörü olduğunu kabul ediyor. Gelişmiş ülkeler bile dikkatlerini yeniden üretime, sanayiye çevirmiş durumda. Çünkü üretimin olmadığı bir ortamda sadece hizmet sektörüyle güçlü bir ekonomiyi sürdürülebilir kılmak mümkün değildir. Ülkemiz yüzünü yeniden sanayiye çevirirken, sanayimizin bilgi ve teknoloji içeriği daha yoğun, katma değeri daha yüksek bir yapıya kavuşmasının da bir zorunluluk olduğunu burada sizlerle beraberken ifade etmek istiyorum. Bu zorunluluğu ifade ederken de farkı finans enstrümanlarına ve kaynaklarına erişimin ne kadar önemli olduğu ortada. İstanbul Sanayi Odası olarak temel amaçlarımızdan birisi de işte bu sorunun çözümüne katkı sağlamak” dedi.

Finans Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Temsil Kurulu Başkanı Zafer Ataman
Finans Kurumlar Birliği
Faktoring Sektör Temsil Kurulu
Başkanı Zafer Ataman

Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Temsilci Kurulu Başkanı Zafer Ataman yaptığı konuşmada faktoringin sanayiciler ve iş insanları tarafından daha çok kullanılan bir enstrüman olması için çalıştıklarını belirtti. Bunun için faktoringin bilinilirliğin artmasına yönelik bu gibi faaliyetlerin oldukça faydalı olduğuna değindi.

Factors Chain International Başkan Vekili M. Çağatay Baydar
Factors Chain International
Başkan Vekili M. Çağatay Baydar

Seminerde konuşan Factors Chain International Başkan Vekili M. Çağatay Baydar, faktoring sektöründe dünyadaki gelişmeler kapsamında faktoring ile alacakların garantisi, finansmanı ve tahsilatı konularını ele aldı. Son yıllarda Avrupa’daki yerleşik alıcıların finansal durumlarının bozulmasından dolayı, ödemelerde gecikmeler yaşandığını belirten Baydar, ödemelerin hiç yapılmaması veya geç yapılması nedeniyle birçok firmanın iflas ettiğini ya da ödeme güçlüğüne düştüğüne dikkat çekti. Bu noktada garanti hizmeti, tahsilat takibi hizmeti ve finansman hizmetlerini kapsayan faktoringin önemine değinen Baydar, faktoring çeşitleri ve yurt içi ve yurt dışı faktoring avantajları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Temsilcisi Filiz Ünal
Finansal Kurumlar Birliği
Faktoring Sektör Temsilcisi Filiz Ünal

Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Temsilcisi Filiz Ünal konuşmasında, sanayi ve ticaret için önemi çerçevesinde faktoringin Türkiye’de hızlı büyüyen bir değer olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de 1988 yılından bu yana faktoring sektörünün tarihçesine değinen Ünal, finansal kiralama ve finansman şirketleri yasası ile banka ve finansal kurumlar için veri merkezleri konularını ele aldı. Tedarik zinciri finansmanının tedarikçiye ve ana firmaya avantajlarına dikkat çeken Ünal, doğacak-alacak faktoringi, ihracat faktoringi ve nakit ithalat faktoringinin faydalarını vurguladı. Filiz Ünal konuşmasında Türkiye’de faktöringin gelişimi ve başarılı büyümesinde iletişimin ve işbirliklerinin önemine değinerek, Türk faktoring şirketlerinin uluslararası başarılarından örnekler vererek konuşmasını tamamladı.

Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mesut Gürsoy
Türk Eximbank Genel Müdür
Yardımcısı Mesut Gürsoy

Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mesut Gürsoy ise Türk Eximbank reeskont kredileri hakkında bilgilendirmede bulundu. Türk Eximbank hakkındaki kısa tanıtımdan sonra, kredilerden kimlerin yararlanabileceği ve kredi türleri hakkında açıklamalarda bulunan Gürsoy, reeskont kredileri ve sevk sonrası reeskont kredileri konusundaki bilgilendirmelerin akabinde başvuru ve ödeme süreçlerine değindi.

Componenta Dökümcülük Ticaret ve San. AŞ Hazine Direktörü Sibel Binici
Componenta Dökümcülük
Ticaret ve San. AŞ
Hazine Direktörü Sibel Binici

Componenta Dökümcülük Ticaret ve San. AŞ Hazine Direktörü ve aynı zamanda Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sibel Binici, geleceğin döküm çözümleri tedarikçisi olarak değerlendirdikleri Componenta’nın ihracat rakamları ve satış hacmi ile satışlarının sektörlere göre dağılımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Alacaklarının faktoring ile tahsil edilme oranının yüzde 40 olduğunu belirten Binici, faktöring yapma nedenlerini; nakit akışı planlaması, banka kredi limitlerinden daha kolay limit tahsisi, daha uygun ve daha az değişken faiz fiyatlaması, kur farkı minimizasyonu, alacakların takibi, müşteri hakkında kolay istihbarat, işletme sermayesi ihtiyacı, müşterilere vade gününün uzatılması ve fiyat avantajı, alacak riski ve sigorta, bilanço likidite oranlarına etkisi ve tedarikçi finansmanı şeklinde sıraladı.